MENU
Oorzaak en gevolg

Oorzaak en gevolg

24 aug

COLUMN - ĎEn het zal gebeuren: wanneer je luistert naar deze rechtsregels, ze bewaakt en doet, dat de Eeuwige God voor jullie het verbond en de weldadigheid in acht zal nemen, die Hij aan jullie voorvaderen heeft beloofdí, verklaart Mozes aan het hele volk dat daar nog steeds aan de overkant van de Jordaan naar hem luistert.

ĎConcreet komt dat er op neer, dat jullie het goed zullen hebben in het land, dat God jullie heeft beloofdí, gaat hij verder. ĎMaar let welÖ: als je luistertí. Aan de medaille zitten twee kanten. ĎWanneer je daar eenmaal geniet van al het goede dat God je geeft, wordt je gemakkelijk hoogmoedig en denk je dat je het zelf allemaal wel kunt.í

God is dus de ware Landeigenaar,
en alleen Hij bepaalt wie er woont.


Dan wijst Mozes de IsraŽlieten erop, dat ze juist in de woestijn - waar al die genietingen niet waren - hadden geleerd om in afhankelijkheid van God te leven. Daar komt nog bij dat het volk niet in het land kwam, omdat ze zo rechtvaardig waren, maar omdat de volken die er woonden zo slecht waren, Ťn omdat God trouw is en zijn beloften aan de aartsvaders waarmaakt. God is dus de ware Landeigenaar, en alleen Hij bepaalt wie er woont.
Mozes herinnert IsraŽl fijntjes aan het gebeuren met het gouden kalf. Het was zelfs kantje boord geweest: als Mozes geen voorbede had gedaan, dan was IsraŽl er wellicht niet meer geweest. Of toch? Het is bijzonder, dat zoín klein volk de eeuwen trotseerde en nog steeds als apart volk bestaat. En nu weer met een eigen landÖ

Na de recente blokkering door IsraŽl van het voorgenomen bezoek van (de democratische congresleden uit de VS) Ilhan Omar en Rashida Tlaib, wordt er door hen opgeroepen om de financiŽle hulp aan IsraŽl te korten. Ook wordt het functioneren van de VS ambassadeur voor IsraŽl, David Friedman, door de Democraten in twijfel getrokken; omdat hij IsraŽlís handelswijze had verdedigd. Ook de IsraŽlische ambassadeur voor de VS, Ron Dermer, kreeg er van langs: hij had de congresleden aanvankelijk verzekerd dat ze wťl toegang zouden krijgen. Echter, de bedoelingen van deze twee vrouwen - de eerste congresleden die de BDS-beweging openlijk propageren - is voor ieder duidelijk.

Een andere manier om IsraŽl onder druk te zetten, komt van Hamas. Ze gaf de IsraŽlische regering een ultimatum: Ďsta toe dat Qatar ons steunt, of zie anders escalatie van het conflict onder ogení. Anderzijds dreigde Netanyahu met een nieuwe militaire campagne, wat volgens eerstgenoemde niets anders dan verkiezingsretoriek wasÖ

Tenslotte kreeg de Palestijnse Autoriteit half augustus lik op stuk van het antiracisme comitť van de VN. Die bracht een rapport uit, als resultaat van onderzoeken, die werden gedaan door de internationale mensenrechtenorganisatie UN Watch. In het rapport komt duidelijk naar voren dat de PA zich schuldig maakt aan veelvuldige antisemitische aansporingen tot haat en geweld tegen IsraŽl en Joden in het algemeen. Daar was de delegatie van de PA niet zo van gecharmeerd en noemde het rapport Ďpure propagandaí.

We kunnen ook onszelf de vraag stellen: in hoeverre vergroten wij de fouten van anderen uit en proberen we ons eigen straatje schoon te vegen? Alles in de wereld, van de complexe politieke verhoudingen, tot en met onze persoonlijke relaties zijn gerelateerd aan de keuzes die we maken. Maar ook: in al onze kleinheid kunnen we gaan tot de Zoon van IsraŽlís God, die genade geeft, of we het van onszelf waard zijn of nietÖ

Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de
duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God,
en Hij zal tot u naderen.


Jacobus 4:6-8a Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.

Sybe de Vos
Noot voor de redactie:
Column a.d.h. Deuteronomium 7:12-11:25 (synagoge lezing) en de actualiteit.
Afbeelding: Wandel. Illustratie: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 24 augustus 2019.

Datum: 24 augustus 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
14 maart 2020 Kalf
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar

Meer nieuws: