MENU
Nieuwe banen voor jongeren in Burkina Faso

Nieuwe banen voor jongeren in Burkina Faso

10 sep

GORINCHEM - In de eerste week van september was de Minister van Energie van Burkina Faso, dr. Bachir Ismaël Ouedraogo, te gast op het Hoornbeeck College te Amersfoort. Hij kwam op uitnodiging van Stichting Woord en Daad, die met het ministerie van Energie in Burkina Faso en het Hoornbeeck College in Amersfoort samenwerkt om banen te creëren voor jongeren in Burkina Faso.

Inzetten op zonne-energie
Dr. Bachir (40 jaar), die in Nederland heeft gestudeerd, heeft grote plannen voor Burkina Faso. Zijn ministerie investeert de komende jaren volop in zonne-energie, en hij heeft installateurs en technici nodig om zijn plannen waar te maken. Die technische kennis is amper aanwezig in Burkina Faso. Op dit moment heeft de nationale Burkinese energieleverancier maar 2 ingenieurs in dienst, die professioneel met zonne-energie kunnen werken. Dat moeten er snel meer worden. De Minister heeft de ambitie om over 10 jaar zonne-energie te exporteren vanuit Burkina Faso naar omringende landen. Een grote ambitie, maar niet onmogelijk. Hij heeft aan Job Booster gevraagd om deze banen én de bijbehorende opleidingen, te faciliteren.

Op dit moment heeft de nationale
Burkinese energieleverancier maar
2 ingenieurs in dienst, die professioneel
met zonne-energie kunnen werken.


Cees Oosterhuis: ‘Dit jaar nog, in 2019 zullen 5000 jongeren worden opgeleid op MBO-niveau, die daarna meteen aan de slag kunnen als installateur of als zonne-energie techneut, in hun eigen dorp of regio. Deze banen zijn niet alleen belangrijk voor het bedrijfsleven, maar zullen ook een duurzame verandering faciliteren in het leven van arme gezinnen, die op dit moment geen elektriciteit hebben in hun huizen.’ De minister heeft hoge verwachtingen van het project, en geeft er prioriteit aan. ‘Burgemeesters overal in het land selecteren nu jongeren voor de opleidingen’, aldus de minister. ‘Als jongeren een eigen bedrijf willen beginnen, rekenen we met ze uit wat dit op gaat leveren, en hoeveel ze kunnen lenen en terugbetalen om het rendabel te maken.’

Jeugdwerkloosheid
In Burkina Faso is jeugdwerkloosheid een groot probleem. Er zijn wel opleidingen én ook banen beschikbaar, maar die sluiten niet op elkaar aan. Binnen Job Booster Burkina Faso brengt Woord en Daad alle partijen bij elkaar - overheid, vakonderwijsinstellingen, expertisecentra en bedrijven - om jongeren aan een baan te helpen of een eigen bedrijf te laten beginnen. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar geschikte werknemers is het uitgangspunt van Job Booster. Cees Oosterhuis, projectleider bij Woord en Daad sprak eerder in Burkina Faso al met de minister over samenwerking.

Technische know how van het Hoornbeeck College
Het Hoornbeeck College heeft alle technische know how rond zonne-energie in huis. Tijdens het bezoek van de minister laat Kees van Vulpen, facilitair manager en duurzaamheidsexpert van het Hoornbeeck College, de minister luchtfoto’s zien van het College met alle zonnepanelen op het dak (bijna 1000). Ook kreeg de minister een rondleiding door de lokalen waar onder meer technische vakken worden gegeven.

Tijdens het bezoek van de minister laat
Kees van Vulpen de minister luchtfoto’s
zien van het College met alle zonnepanelen
op het dak (bijna 1000).


Het Hoornbeeck College is één van de samenwerkende partijen binnen Job Booster in Burkina, en heeft hard gewerkt om de eerste basismodule te ontwikkelen voor de vakscholen en de jongeren in Burkina Faso. Omdat in Burkina Faso de context totaal anders is dan in Nederland, heeft het college een aangepaste module geschreven die in Burkina Faso gebruikt kan worden. Afhankelijk van de vraag kunnen er meer modules aan toegevoegd worden. Tijdens de bijeenkomst overhandigde Arjan de Jager, docent elektrotechniek de (Franstalige) module officieel aan minister Bachir.

Een ‘win-win-win’
Op dit moment importeert Burkina Faso het grootste deel van de energie die wordt gebruikt uit buurlanden. Maar met zulke dure elektriciteit kan de economie niet floreren. Als het land zelf in staat is om op grote schaal zonne-energie op te wekken, zullen de kosten voor energie met de helft afnemen.

Als er meer energie voorhanden is,
zal ook de landbouw daarvan profiteren.


Energie is niet alleen belangrijk voor gebruik thuis en door bedrijven. Als er meer energie voorhanden is, zal ook de landbouw daarvan profiteren. 80% van de bevolking werkt in de landbouw en is afhankelijk van de schaarse regen. Om de landelijke gebieden te voorzien van elektriciteit zijn 20.000 aansluitingen nodig. Met behulp van zonne-energie kan het waterbeheer dan sterk verbeteren, waardoor de productie wordt verhoogd. De minister: ‘Per dag heeft ons land 10 tot 12 uur zon. Het regenseizoen is nog het beste, want dan zijn de panelen mooi schoon. We kunnen met solar-energie het water oppompen en het gebruik van water veel beter reguleren. Over 5 of 10 jaar ziet het hele land er anders uit! Het land zal gezonder zijn, rijker, en economisch welvarender. Het is een win-win-win.’

E-learning
In Burkina hebben veel vakscholen geen bibliotheek, want er zijn amper lesboeken voorradig. Studenten moeten het doen met wat een docent hen vertelt. Daarom biedt e-learning grote kansen voor Burkina Faso. De minister investeert in de technologie en faciliteiten die nodig zijn om via beeld en geluid te leren, en kennis te verspreiden over het hele land. Met e-learning spelen lange afstanden en afgelegen gebieden geen rol meer. Iedereen kan met het materiaal werken.

Met e-learning spelen lange afstanden en
afgelegen gebieden geen rol meer. Iedereen
kan met het materiaal werken.


Een team van medewerkers op het ministerie werkt hard aan de voorbereidingen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen. De president van Burkina Faso is op de hoogte en wordt erbij betrokken. Hij zal ook bij de kick of van het project zijn in Burkina Faso want hij steunt het van harte.

Foto
v.l.n.r. Cees Oosterhuis en Henri Jansen (Woord en Daad), dr. Bachir Ismaël Ouedraogo (Minister van Energie, Burkina Faso), Arjan de Jager en Wiechert Petersen (Hoornbeeck Amersfoort). Aanbieding van de lesmodule geschreven door het Hoornbeeck College aan de minister.

Datum: 10 september 2019
Auteur: Woord en Daad - Aukelien Wierenga
Foto: Woord en Daad
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: