MENU
Stichting Youth for Christ krijgt nieuw onderkomen

Stichting Youth for Christ krijgt nieuw onderkomen

02 dec

Vanaf 1 december is het PKN-dienstencentrum in Utrecht het nieuwe onderkomen van de missionaire jongerenbeweging. De stichting gaat de verbinding opzoeken met andere christelijke organisaties. Dat ligt in lijn van met de lokale visie van de organisatie.

De beslissing om De Lindenhorst (foto) in de zomer van 2018 te koop te zetten is een gevolg van een strategische keuze om in te zetten op lokaal missionair jongerenwerk. In een zoektocht naar het zoeken van verbinding heeft Youth for Christ het afgelopen voorjaar de gesprekken gestart met de directie van het Landelijk Dienstencentrum van de Protestante Kerken in Nederland. ‘In de gezamenlijke wens om als Kerk in Nederland de missionaire opdracht meer en meer gestalte te geven is ook het verlangen gegroeid om daarin intensiever met elkaar op te trekken,’ aldus directeur Bram Rebergen.

De oriëntatie vanuit de PKN om te komen tot een kenniscampus waar verschillende christelijke organisaties hun expertise en netwerk delen heeft bij Youth for Christ uiteindelijk tot de besluitvorming geleid om het centrale kantoor van Youth for Christ te huisvesten binnen het landelijk dienstencentrum van de PKN. Meer dan 30 andere christelijke organisaties zijn daar inmiddels gehuisvest.

Rebergen is hoopvol over de toekomst van de organisatie en haar volgende stap. ‘Helder blijft dat Youth for Christ haar positie vindt te midden van alle kerkkleuren en zich niet exclusief wil verbinden aan een kerkgenootschap maar de Kerk wil stimuleren naar buiten te komen en haar missie middenin de samenleving gestalte wilt geven. Voor Youth for Christ betekent dat heel specifiek gericht op de grote groep kwetsbare jongeren in die samenleving. Youth for Christ is niet van de kerk, maar is deel van de Kerk van Jezus Christus’, aldus Directeur Bram Rebergen.

In 1973 kwam De Lindenhorst via een schenking in het bezit van Youth for Christ. De stichting heeft ruim 40 jaar dankbaar gebruik gemaakt van haar onderkomen en dankt haar donateurs voor de steun die zij al die jaren hebben gegeven. In de maand december zal de overdracht van De Lindenhorst worden gerealiseerd.

Datum: 2 december 2019
Auteur: Youth for Christ
Foto: Youth for Christ
Website: http://www.YouthforChrist.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: