MENU
Gevecht

Gevecht

14 dec

COLUMN - Jacob heeft zich los geworsteld van Laban en is weer terug in het land dat God heeft belooft. Daar wacht de volgende uitdaging: Ezau. Hij hoort dat hij hem tegemoet komt met vierhonderd man.

Maar voordat Ezau en Jacob elkaar zullen ontmoeten, vindt er een merkwaardig gevecht plaats. Een man worstelt met Jacob totdat de nieuwe dag aanbreekt, maar krijgt het niet voor elkaar hem te overmeesteren. Omdat de dag aanbreekt, wil zijn tegenpartij gaan, maar Jacob dwingt eerst zijn zegen af. En hij krijgt de naam ‘Israël'.

In dit bekende verhaal wordt de ‘man’ vaak geduid als de Engel van God. Er bestaat ook een uitleg (van zowel joodse als christelijke zijde) dat deze ‘man’ de engelvorst van Ezau vertegenwoordigt. Ook Ezau heeft de intentie om Jacob kwaad te doen. Waarom zou hij anders met vierhonderd man op Jacob afkomen? Maar God keert uiteindelijk alles ten goede. In de geschiedenis van het Joodse volk is Ezau zelfs een codewoord geworden voor ‘Rome’ en alles wat daaruit is voortgekomen. De institutionele kerk die de Joden heeft vervolgd in pogroms, kruistochten en inquisitie, tot en met de haatpreken van Luther en de vervolging door de Nazi’s. En nog steeds zijn volken en individuen van zins om de nazaten van Jacob (oftewel Israël) kwaad te doen.
Afgelopen dinsdag reden twee gewapende mannen een kleine ultraorthodoxe gemeenschap in New Jersey (VS) binnen en openden het vuur in een kosjere supermarkt, waarbij vier mensen werden gedood.

Er waren ook lichtpuntjes deze week. In Frankrijk werd een wetsontwerp aangenomen waarbij antizionisme nu ook als antisemitisme wordt gezien.
Eerder dit jaar noemde de Franse president Macron antizionisme al een vorm van antisemitisme.
In de Verenigde Staten wordt er een nieuwe regeling van kracht, waarbij het Jodendom een ‘nationale status’ krijgt, in plaats van alleen ‘godsdienst'. President Trump’s ‘Executive Order’ maakt gebruik van een reeds bestaande ‘Civil Rights Act’ die federale financiering verbiedt voor activiteiten die discrimineren op basis van ras, kleur en nationale afkomst.
In het Verenigd Koninkrijk kwam Boris Johnson als overwinnaar uit de verkiezingen tevoorschijn. Antizionist (en voor velen ook antisemiet) Jeremy Corbyn werd daardoor de pas afgesneden. De Joodse gemeenschap aldaar kan weer ademhalen…
En Noorwegen gaat geen subsidies meer geven aan de Palestijnse Autoriteit voor onderwijs, omdat de inhoud van de Palestijnse lesboeken geweld tegen Israëli’s verheerlijkt (bron: christenenvoorisrael.nl).
Maar in Israël verliep de uiterste datum waarbinnen nog een nieuwe regering gevormd kon worden. Er zullen voor de derde keer verkiezingen moeten plaatsvinden, in maart 2020.

Het gevaar van Ezau is voorlopig geweken. Jacob ontmoet uiteindelijk de God van Israël opnieuw in Bethel - waar hij eerder de droom met de ladder had gekregen - en daar ontvangt hij de naam ‘Israël’. Ondanks alles is en blijft God de God van Israël. Dat is iets waaraan we als ons als gelovigen hier en nu ook mogen vasthouden. Jacob ging door heel wat moeiten heen, maar de Eeuwige God was met hem.

Maar nu, zo zegt de Eeuwige, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de Eeuwige, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland. (Jesaja 43:1-3)

Sybe de Vos

Column op basis van Genesis 32:3-36:43 (de wekelijkse synagogelezing) en de actualiteit.
Afbeelding: Gevecht. Illustratie: Sybe de Vos.
© Sybe de Vos | 14 december 2019.

Datum: 14 december 2019
Auteur: Sybe de Vos
Foto: © Sybe de Vos
Website: http://www.sjoeal.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

21 maart 2020 Een droom wordt werkelijkheid
14 maart 2020 Kalf
7 maart 2020 Menora
29 februari 2020 Woning
22 februari 2020 Dienaar

Meer nieuws: