MENU
Israel viert het Chanoekafeest

Israel viert het Chanoekafeest

22 dec

Israel en Joden wereldwijd vieren vanaf zondag 22 december (na zonsondergang van de 24e van de Joodse maand Kislev) acht dagen lang het Chanoekafeest, het zogenaamde Lichtfeest. De herinwijding van de tempel door Juda de Makkabeeër wordt gevierd.

Het Chanoekafeest dateert van het jaar 168 voor Christus, toen het land nog onder het Griekse rijk viel. De buitengewoon slechte heerser Antiochus IV zette de Joden in Judea onder zeer zware druk. Joodse gebruiken en het lezen van Gods Woord werden verboden. Ze werden gedwongen tot het eten van varkensvlees dat eerst was geofferd op het altaar in de tempel. De Grieken waren ook van plan een beeld van hun afgod Zeus in de tempel te plaatsen.

Het Joodse volk besloot in opstand te komen, verdreven de Grieken uit de tempel, uit de stad Jeruzalem en uit het land. Ze wijdden de tempel opnieuw toe aan God en hadden enige tijd rust, tot de Romeinen het land innamen.

Ook de Heere Jezus vierde dit feest, dat overigens niet onder de in Leviticus en in Numeri genoemde feesten valt. Johannes 10:22 en 23 zegt: ‘En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.’ Chanoeka betekent inwijding, vandaar ‘inwijdingsfeest’.

Toen de tempel weer in Joodse handen kwam, verwijderden zij alle afgoden uit de tempel, reinigden ze de tempel en maakten de tempel weer gebruiksklaar.
Ook de enorme zevenarmige tempelmenora moest weer worden hersteld, omdat die elke dag moest branden. Er was echter onvoldoende speciale olie aanwezig om die menora langer dan een dag te laten branden. Het bereidingsproces voor die olie zou namelijk zeven dagen duren.
Volgens het verhaal, dat van generatie op generatie is overgeleverd, raakte dat kleine beetje olie niet op en brandde de menora er maar liefst acht dagen op. In die tijd was inmiddels voldoende nieuwe olie bereid om de kandelaar mee te laten branden.

Daarom heeft de Chanoeka kandelaar negen armen. Acht voor het wonder van de acht dagen, plus één van die ene arm die al die tijd voorzag in olie voor de overige armen.

Ook voor Messiasbelijdende Joden en voor ons als gelovigen uit de heidenen is dit een betekenisvol feest. De Heere Jezus als Het Licht van de wereld roept ons op om eveneens het licht van de wereld te zijn. Hij is als de Dienaar, het ene Licht dat brandt, die Zijn licht aan en in ons schenkt, om ‘als lichten in deze wereld te schijnen’ (Filippenzen 2:15).

Bron: One for Israel

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 22 december 2019
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: