MENU
Zendingswerkers maken het verschil

Zendingswerkers maken het verschil

10 jan

Via de GZB zijn ruim 60 zendingswerkers uitgezonden. Dat zij echt een toegevoegde waarde kunnen hebben voor lokale kerken blijkt wel uit het verhaal van Antonie en Cora Treuren (foto). Zes jaar lang hebben zij de Presbyteriaanse Kerk in Colombia mogen dienen als diaconaal toerusters.

Via de GZB zijn ruim 60 zendingswerkers uitgezonden. Dat zij echt een toegevoegde waarde kunnen hebben voor lokale kerken blijkt wel uit het verhaal van Antonie en Cora Treuren. Zes jaar lang hebben zij de Presbyteriaanse Kerk in Colombia mogen dienen als diaconaal toerusters. Samen met deze kerk hebben zijn gezocht naar wegen om als kerk meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Hieruit is het programma Somos Diáconos (Wij zijn allemaal diakenen) voortgekomen. Dankzij dit programma zijn er in de kerk in Colombia prachtige initiatieven ontstaan, zoals sport- en spelactiviteiten om kinderen van straat te houden, samenkomsten voor eenzame ouderen en douches voor zwervers. De kerk is steeds meer zichtbaar geworden in de samenleving: in woord én daad. In december zijn Antonie en Cora naar Nederland teruggekeerd.

Workshops ‘De echte prijs’
De laatste periode in Colombia hebben Cora en Antonie zich vooral beziggehouden met het thema gerechtigheid, ook in relatie tot onze zorg voor de schepping en ons economisch handelen. In het verlengde daarvan wordt deze maand op diverse plaatsen een workshop ‘De echte prijs’ georganiseerd. Tijdens zo’n workshop gaan de deelnemers met elkaar aan de slag om na te denken over de echte prijs van een product. Ook op het GZB-kantoor in Driebergen wordt op dinsdagavond 21 januari zo’n workshop gegeven. Geďnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@gzb.nl.

Gebrokenheid in Namibië
In Namibië heeft ds. Daan van der Kraan de afgelopen vier jaar aan het interkerkelijk seminarie NETS een bijdrage mogen leveren aan de opleiding van een nieuwe generatie predikanten. In Namibië is op papier ongeveer 90% van de bevolking christen. Ondanks dat is er veel gebrokenheid: éénoudergezinnen, veel zelfmoorden, veel huiselijk geweld en veel verkeerslachtoffers per hoofd van de bevolking. Veel mensen zijn dan ook getraumatiseerd. Via Trauma Healing Network, waar Judith van der Kraan zich voor heeft ingezet, zijn de afgelopen jaren honderden mensen geholpen bij het verwerken van hun trauma’s en ook zijn vrijwilligers opgeleid die op hun beurt weer mensen kunnen helpen.

Eind december zijn Daan en Judith van der Kraan naar Nederland teruggekeerd. Daan blijft echter in dienst van de GZB en gaat aan de slag als GZB-coördinator en zendingswerker voor de regio Zuidoost-Azië.

Datum: 10 januari 2020
Auteur: GZB - Gerdi vcan Eck
Foto: GZB
Website: http://www.gzb.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: