MENU
Vluchtelingen verspreiden Evangelie

Vluchtelingen verspreiden Evangelie

20 feb

Stichting Gave heeft met steun van Verre Naasten een team gevormd van interculturele missionaire werkers. Deze voormalige vluchtelingen hebben een missionaire bediening onder hun eigen taal- en cultuurgroep in Nederland. Zij nemen Nederlandse christenen en kerken daarin mee.

De interculturele missionaire werkers brengen in hun eigen omgeving vluchtelingen in aanraking met Gods liefde door Jezus Christus. Rana*, een van de missionaire werkers vertelt hoe haar achtergrond helpt bij het contact met vluchtelingen: “Ik spreek de taal en kan daardoor de Bijbel in alle diepte aan hen uitleggen. Ik ken ook de cultuur en weet daardoor wat mensen nodig hebben. Met mijn ervaring als vluchteling kan ik hen bemoedigen. Elke keer dat ik bij vluchtelingen ben, zie ik de honger naar God en naar zijn Woord.”

Samen met Nederlandse kerken
De werkers zijn al langere tijd in Nederland en verbonden aan Nederlandse kerken en mede-christenen. Hierdoor kunnen zij, samen met Nederlandse kerken, het missionaire werk onder vluchtelingen vormgeven. “Ik heb met veel kerken contact,” vertelt Rana. “Ik zie Nederlandse kerken veranderen door vluchtelingen. Zij vertellen hun verhaal en langzaam legt God liefde in het hart van de mensen. Dat is iets wat wij niet kunnen afdwingen.”
Gave droomt ervan dat vluchtelingen en Nederlandse christenen samen Jezus dienen en samen optrekken in het missionaire werk. Hierdoor gaan vluchtelingen zich hier thuis voelen, ook in de kerk. Dit is ook de droom van Verre Naasten: geïnspireerde en enthousiaste kerkgemeenschappen, waarbinnen mensen van allerlei culturen hun geloof delen! Gave én Verre Naasten zijn ervan overtuigd, dat een open deur voor bekeerlingen en christenen uit andere culturen onze kerken positief verandert!

Ondersteuning
De interculturele missionaire werkers waren al missionair actief en kunnen dit nu in een betaalde functie voortzetten. Gave helpt hen om samen met de lokale kerken een persoonlijke achterban op te bouwen, die het werk draagt met gebed, meeleven en financiële ondersteuning. Verre Naasten geeft een aantal werkers financiële ondersteuning.
Gave rust de werkers toe en coacht hen, met name over het werken in de Nederlandse context en cultuur. Hierdoor leren zij effectief samenwerken met Nederlandse kerken in hun omgeving en wordt het werk uitgebouwd.

Toekomst
Het team bestaat nu uit oud-vluchtelingen uit Egypte, Irak, Iran en Pakistan. De stichting verwacht dat nieuwe partners zich bij dit project gaan aansluiten, waardoor het aantal werkers in de toekomst kan groeien.

*Om Rana te beschermen, gebruiken we niet haar echte naam en foto.

Over Stichting Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met vluchtelingen en hen Gods liefde te laten zien. Kijk voor meer informatie op www.gave.nl.

Over Verre Naasten
Verre Naasten is een landelijke mission-organisatie die kerken in Nederland ondersteunt bij de uitvoering van verlangen om Jezus' liefde te delen in binnen en buitenland, vanuit de missie: geloof delen wereldwijd! Daarom ondersteunt Verre Naasten - samen met Nederlandse kerken - lokale kerken en christelijke organisaties in binnen- en buitenland die daar volop mee bezig zijn. Kerken en organisaties die het geloof willen delen, in woord en daad. Kijk voor meer informatie op www.verrenaasten.nl.

Datum: 20 februari 2020
Auteur: Stichting Gave - Barbera de Mol-de Graaf
Foto: Stichting Gave
Website: http://www.gave.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: