MENU
Scholen en horeca dicht

Scholen en horeca dicht

15 maa

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

- Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
- Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
- Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
- Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
- Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
- Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
- Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het RIVM en VWS hebben zondag 15 maart 2020 een constructief gesprek met elkaar gehad.
Partijen onderstrepen dat het van essentieel belang is dat we de aanpak van de coronacrisis baseren op het advies van deskundigen, zoals dat is georganiseerd onder leiding van het Outbreak Management Team (OMT)-RIVM.

Ook het belang van eenduidige communicatie wordt gedeeld, teneinde de bestaande crisisstructuur te versterken. Om koepelorganisaties van zorgprofessionals in staat te stellen dit zo goed mogelijk te doen, start VWS een overlegstructuur waarin koepelorganisaties worden geďnformeerd over de aanpak van het coronavirus en waarin zij hun vragen en zorgen kwijt kunnen.

Tijdelijke sluiting scholen en kinderdagverblijven
Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf morgen te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat met name steeds meer scholen er niet in slagen om hun school fysiek open te houden. Dit komt omdat ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken en met personeel en kinderen die preventief thuis of ziek zijn. Dit vraagt volgens de ministers Slob en Van Engelshoven daarom nu om duidelijke keuzes.

Samen met de betrokken onderwijsorganisaties en kinderopvang is afgesproken dat docenten en pedagogisch medewerkers die niet ziek zijn gewoon naar hun school en kinderopvanglocatie gaan. Zodat ze ingezet kunnen worden voor opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. Daarnaast gaan zij aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zijn. Daarbij geven de scholen prioriteit aan het organiseren van onderwijs aan eindexamenleerlingen.

Minister Slob: “We realiseren ons dat we veel van leraren, schoolleiders en kinderdagverblijven vragen. Vanaf deze plek wil ik graag mijn complimenten overbrengen aan iedereen die zich hiervoor inzet. We kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen leven. We hopen dat we ouders, leerlingen en de mensen die werken in het onderwijs en de kinderopvang snel meer duidelijkheid kunnen geven. Daarover zijn we in goed overleg met de vertegenwoordigers uit het onderwijs en de kinderopvang.”

Het kabinet roept de gemeenten op om samen met scholen en kinderopvanglocaties de opvang vorm te geven voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen.

Datum: 15 maart 2020
Auteur: Rijksoverheid
Foto: © Toff fotografie - Tobias Huizing
Website: http://www.rijksoverheid.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: