MENU
Banjara-gypsies op de rand van de hongerdood

Banjara-gypsies op de rand van de hongerdood

16 mei

De graanschuren in India zijn overvol. Meer dan genoeg om de miljoenen mensen te voeden die door de coronacrisis honger lijden. Maar door bureaucratische regeltjes komt veel van de overheidssteun niet bij die mensen terecht.

Kastelozen
India is de bakermat van de Roma-bevolking, en nog altijd leven er Roma-stammen, die Banjara-gypsies worden genoemd. Ze zijn kastelozen en lijden onder uitsluiting en mishandelingen. In de slums van de havenstad Mumbai wonen duizenden Banjara, die als dagloner bij de visafslag werken en tussen 3 en 4 dollar per dag verdienen. Normaal hebben zij het al zwaar, maar de corona-lockdown brengt velen van hen, in het bijzonder kinderen, op de rand van de hongerdood. Overheidsmedewerkers zijn langsgekomen om namen te noteren voor voedselbonnen. Maar ze kwamen niet terug en mensen zijn ten einde raad.
De partnerorganisatie van Christian Roma Support (CRS) is een noodprogramma gestart en heeft succes waar de overheid faalt: al 1.400 Banjara-families in de sloppenwijken van Mumbai konden zij voorzien van een maandvoorraad rijst om te overleven.

Overweldigend
Wanneer zij op deuren kloppen met een grote baal eten, zijn de bewoners totaal overweldigd om zoveel goedheid, want dat kennen ze niet. De projectwerkers wijzen naar de Bron van hun motivatie om dit te doen: Jezus Christus. En omdat de mensen nu iets van de overweldigende goedheid van God ervaren, staan ze open voor het Evangelie!
Christian Roma Support wil meer Banjara-gezinnen helpen met voedsel want de nood is nog steeds hoog. Kijk voor informatie op de website onder: Roma-corona-crisisfonds. www.christianromasupport.nl

Datum: 16 mei 2020
Auteur: Christian Roma Support - Marjolein Roelfsema
Foto: Christian Roma Support
Website: http://www.christianromasupport.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: