MENU
Hij zal het doen

Hij zal het doen

31 mei

‘Vertrouw uw weg aan de Heere toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen’ (Psalm 37:5). Wat zal Hij doen? God zal datgene doen wat jou het meest goed doet en wat Hem de meeste eer brengt. Dit is een mooi vers om uit het hoofd te leren. Er is ongetwijfeld iets in je leven waarvan je wilt dat God het doet. Je hebt erover gedacht, erover gedroomd en erover gebeden. Als we willen dat God dingen voor ons en in ons en door ons heen bewerkt, dan moeten we bepaalde voorschriften opvolgen.

Ten eerste, we moeten onze weg aan de Heere toevertrouwen. Dit is een bewuste daad. We vertrouwen niet onze weg aan de Heere toe om die vervolgens weer zelf te willen regelen. Net zoals een boer niet zijn zaad zaait en het vervolgens steeds opgraaft om te zien of het al groeit! Onze weg aan de Heere toevertrouwen is een wilsdaad, een geloofsdaad. We maken onze weg tot Zijn weg, en we maken Zijn weg tot onze weg.

Ten tweede, we moeten God vertrouwen. Wat betekent het om God te vertrouwen? Het betekent dat we Zijn beloften geloven en beseffen dat Hij zo’n geweldige God is dat Hij altijd vertrouwd kan worden. Wij vertrouwen mensen vanwege hun goede karakter of gedrag. Gods karakter is volmaakt, en Zijn handelen is volmaakt.

Ten derde, we moeten wachten op de Heere. Wanneer zal Hij handelen? Wanneer Hij dat wil. Dit is de reden waarom David eraan toevoegt: ‘Zwijg voor de Heere en verwacht [wacht op] Hem’ (vs. 7). Maarten Luther vertaalde dit met: ‘Wees stil voor God, en laat Hem u vasthouden.’ Prachtig vind ik dat. Rust gewoon in de Heere. Wacht op Hem. Hij werkt in je en aan je terwijl Hij voor je werkt. Wat wij moeten doen is: toevertrouwen, vertrouwen en wachten. En Híj zal het doen.

Wat zou je graag willen dat God in je leven doet? Begin met jouw wil in overeenstemming te brengen met Zijn wil. Vertrouw je weg aan Hem toe, vertrouw Hem en wacht op Hem. God is aan het werk voor jou. Op Zijn tijd zal Hij Zijn werk volbrengen.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe is een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:

365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 31 mei 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

20 september 2020 Het volmaakte Woord
13 september 2020 Kijk vooruit
6 september 2020 God is nabij
30 augustus 2020 Op Zijn tijd
23 augustus 2020 De stem in de storm

Meer nieuws:

Weglopen
26 jul

Weglopen meer