MENU
Ruim een miljoen Facebook-volgers voor Amir Tsarfati

Ruim een miljoen Facebook-volgers voor Amir Tsarfati

10 jul

Amir Tsarfati: 'De afgelopen week hebben we 1 miljoen likes en volgers gekregen op onze Facebook-pagina, en we zijn de Heer dankbaar voor zijn goedheid. Er is absoluut niets in ons werk dat bedacht is om iemand anders dan Hem de eer te geven. Hoewel we geen wereldse onderscheidingen zoeken, worden we wel bemoedigd door de snelle groei van ons bereik.'

Amir schijft in z'n laatste update het volgende: 'Het Midden-Oosten was de afgelopen week vol dramatische gebeurtenissen. De mysterieuze explosies in gevoelige Iraanse faciliteiten van het nucleaire programma, brachten de Ayatollahs in verlegenheid. Zowel hun uraniumverrijkings programma als hun rakettechnologie raakten ernstig beschadigd. Het resultaat is een en vertraging van zeker een jaar in hun ontwikkelingsprogramma van kernwapens.

Rapporten van de afgelopen 24 uur suggereren dat de regeringsleiders onmiddellijk na de explosie in Natanz vorige week een paar terreuraanslagen op IsraŽlische ambassades in Europa hadden gepland - een complot dat werd gedwarsboomd dankzij de IsraŽlische Mossad.
De psalmist legde zo'n ironie vast:

Psalm 121:4
Zie, Hij die IsraŽl bewaart, zal niet sluimeren of slapen.

De Iraanse leiders hebben er geen probleem mee om de uitvoering van terreuraanslagen op Europees grondgebied te plannen tegen iedereen die hen in de weg staat. Het kunnen verbannen oppositieleiders zijn, Amerikaanse of IsraŽlische doelen. Ze weten dat de liberale, gekke, progressieve, bevooroordeelde landen hen nooit verantwoordelijk zullen houden. President Trump deed dat echter wel en daarom missen ze de Democraten in het Witte Huis!

Soms kunnen we een terroristische eenheid verantwoordelijk houden door sancties op te leggen, en soms moet er actie worden ondernomen om de leiders te verwijderen. Na tienduizenden onschuldige mensen te hebben gedood, kwam de aartterrorist-generaal Qassem Soleimani aan zijn welverdiende einde. De VN beweren nu dat de moord op hem strafbaar en onrechtmatig was. Dit is het gezicht van de nieuwe wereld waar goed kwaad is en kwaad goed is en waar terroristen moeten worden getolereerd, terwijl goede regeringen omvergeworpen moeten worden .

Maandag gaf ik een speciale update over het Midden-Oosten over de gebeurtenissen in Iran, Irak, SyriŽ, Libanon, LibiŽ en de Middellandse Zee, gevolgd door een belangrijk interview dat ik organiseerde met mijn dierbare vriend, Jan Markell, van Olive Tree Ministries. We spraken over de gebeurtenissen in Amerika, het effect ervan op Amerikaanse kerken en de staat van het overblijfsel. We concludeerden dat eenzaamheid het moeilijkste is voor ons in deze wereld. Mensen kunnen nauwelijks goede kerken vinden die het complete Woord van God onderwijzen, inclusief de profetie, dat antwoorden op zoveel vragen bevat. De delen van de profetiŽn zijn ook de sleutels tot de hoop van de gelovigen in deze slechte wereld; de spoedige terugkeer van de Heer om Zijn bruid mee te nemen voor de grote en verschrikkelijke Dag van de Heer. Dit staat ook bekend als de "laatste week" van DaniŽls 70 weken (de zevenjarige verdrukking).

Duizenden mensen hebben ons geschreven waarin ze hun eenzaamheid met ons delen. Ik ben zo blij dat Behold Israel, samen met Jan's Olive Tree Ministries, zicht inzet om niet alleen het evangelie te verspreiden, maar ook om het gelovig overblijfsel te troosten. Vaak hebben we een verwrongen beeld in onze gedachten van een geweldige en veelbelovende toekomst voor ons en onze families hier in deze wereld. We willen dat onze landen gedijen, bloeien en in vrede leven. Er is niets mis mee dat te willen. Paulus schreef zelf aan TimoteŁs:

1 TimoteŁs 2:1-4
'Ik roep er dan vůůr alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.'

We moeten echter onthouden dat ons echte thuis en echt burgerschap hier niet is. En zoals de Bijbel duidelijk uitlegt hoe de laatste dagen eruit zullen zien, moeten we allemaal leren oefenen wat Paulus aan de kerk in Kolossae schreef:

Kolossenzen 3:1-2
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

Terwijl de gekke, racistische, marxistische revolutie in Amerika doorgaat en voelbaar is in veel andere delen van de wereld, en zoals de COVID-19 heroplevingen laat zien in veel landen, waaronder IsraŽl (dat overstapt tot een bijna volledige sluiting), zij eenzaamheid en depressie het resultaat en die raken veel mensen. Depressie moet vluchten, want we hebben de grootste belofte die ooit aan iemand is gegeven; redding, eeuwig leven en een spoedig vertrek uit deze boze wereld. We zullen dan een nieuw en verheerlijkt lichaam ontvangen! De overblijvende kerk ervaart deze eenzaamheid echter op een veel hardere manier. Ze ervaren het zowel fysiek als spiritueel. Er zijn minder kerken beschikbaar waar we echt gevoed kunnen worden, kunnen groeien en aangemoedigd kunnen worden.

Tot slot wil ik jullie allemaal bemoedigen met een paar verzen om over na te denken wanneer je je eenzaamheid voelt.

Psalm 68: 5-6
Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht. Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dŠt is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.

1 KorintiŽrs 10:13
Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.

De afgelopen week hebben we 1 miljoen likes en volgers gekregen op de Facebook-pagina van onze bediening, en we zijn de Heer dankbaar voor zijn goedheid. Er is absoluut niets in deze bediening dat ontworpen is om iemand anders dan Hem de eer te geven. Hoewel we geen wereldse kronen of onderscheidingen zoeken, worden we aangemoedigd door de snelle groei van ons bereik van deze verloren en stervende wereld te zien.

We willen je bedanken voor je gebeden voor ons team en families. We willen ook onze dank uitspreken voor de financiŽle steun die ons in staat stelt te doen wat we doen!
In afwachting van zijn terugkeer,

Amir Tsarfati

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org via de link onderaan dit item.

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in IsraŽl geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel - een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over IsraŽl vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Datum: 10 juli 2020
Auteur: Behold Israel
Foto: Behold Israel
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: