MENU
ChristenUnie: zorg dat techniekopleidingen bereikbaar blijven

ChristenUnie: zorg dat techniekopleidingen bereikbaar blijven

10 jul

De ChristenUnie wil dat er bij voorgenomen sluitingen van techniekopleidingen, zoals techniekprofielen op het VMBO, vooraf wordt getoetst of er voldoende aanbod aan techniekopleidingen overblijft in de regio. Zo niet, dan moet worden gekeken of er andere manieren zijn om techniekonderwijs in die regio te behouden. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins roept het kabinet op om een dergelijke toets te ontwikkelen. ‘Iedere middelbare scholier moet op maximaal een uurtje fietsen toch techniekonderwijs kunnen volgen,’ aldus het Kamerlid.

Bruins noemt de toets een ”omgekeerde macrodoelmatigheidstoets”. ‘Er bestaat wel een toets die kijkt of er geen opleidingen worden gestart die overbodig zijn. Maar er is nog geen toets die kijkt of er ongewenste gaten vallen in het aanbod als een school besluit een opleiding te stoppen. Zo’n toets zou er wel moeten zijn’, aldus Bruins. Hij lanceert het idee voor zo’n toets in Kamervragen die hij vandaag heeft gesteld aan minister Slob. De vragen zijn opgesteld naar aanleiding van een bericht dat een VMBO in Druten heeft besloten om vanaf komend schooljaar geen techniekprofielen meer aan te bieden.

Dit kabinet heeft 100 miljoen extra vrijgemaakt voor technische vmbo-scholen. Dit moest er mede voor zorgen dat er een dekkend aanbod van techniekopleidingen zou ontstaan. Toch komt het aanbod in steeds meer regio’s onder druk te staan. Dat vindt de ChristenUnie zeer zorgelijk.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: ‘Ieder kind heeft het recht om een opleiding te kiezen die bij hem of haar past. In bepaalde regio’s zijn er geen technische opleidingen meer, waardoor het heel lastig is voor kinderen uit de regio om techniekonderwijs te volgen. Het bedrijfsleven staat echter te springen om technici. Daarom wil ik dat er voorafgaand aan een voorgenomen sluiting wordt getoetst of de toegankelijkheid tot een technische opleiding in de regio voldoende gewaarborgd is. Ik roep het kabinet op om zo’n toets te ontwikkelen, zodat we zeker zijn dat iedere middelbare scholier een passende opleiding in de buurt kan kiezen.’

Datum: 10 juli 2020
Auteur: Christenunie - Eppo Bruins
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: