MENU
De leiding van God

De leiding van God

19 jul

David wijst erop dat we Gods leiding kunnen ervaren als we voldoen aan bepaalde geestelijke voorwaarden. De eerste is vertrouwen. Ons vertrouwen op God blijkt uit onze aanbidding. We moeten bidden zodat ons hart de juiste gesteldheid heeft jegens Hem. Een ander bewijs is wachten of verwachten (Psalm 25:3,5,21).

Iedere keer wanneer ik mij voorthaastte, kwam ik in de problemen. In vers 4 en 5 spreekt David over zijn bereidheid om te volgen. God zal ons Zijn wil alleen maar laten zien wanneer wij die willen doen. Een ander bewijs van ons vertrouwen is het getuigenis van het Woord (vs. 5). Wanneer we belangrijke beslissingen te nemen hebben, moeten we tijd besteden aan de Schrift.

Berouw is ook een voorwaarde voor het ontvangen van Gods leiding. David heeft berouw over zijn zonden. Hij vraagt God om aan Zijn barmhartigheid te denken en niet aan Davids overtredingen. Als God aan iemand denkt, gaat Hij voor die persoon aan het werk. Hij vergeet Zijn kinderen nooit. David vraagt God om vergeving en genade (vs. 11,16), omdat hij bezorgd is over zijn zonden uit het verleden, en hij wil niet dat die zonden hem van zijn doel afhouden.

Gehoorzaamheid is nog een voorwaarde. We zijn allemaal zondaars. We hoeven niet volmaakt te zijn als we willen dat God ons leidt, maar gehoorzaam. Het woord zachtmoedig (NBG: ootmoedig) (vs. 9) betekent ‘overgegeven aan God’. Als wij gehoorzaam zijn aan wat God ons al heeft gezegd, dan zal Hij ons de volgende stap laten zien.

We moeten ook eerbied betonen. God wil ons leiden bij onze keuzes als wij Hem vrezen. Het woord ‘vertrouwelijk’ (vs. 14) betekent ‘vriendschappelijk’. Vrees voor God betekent niet dat we slaven zijn; het betekent dat we liefdevol ontzag en respect hebben voor een genadige en goedgunstige God.

Ten slotte moeten we volharding tonen. Het is niet altijd gemakkelijk om de wil van God te kennen en te doen. Soms worden de omstandigheden juist slechter als we de Heere zoeken. David was eenzaam en ellendig (vs. 16), maar hij dacht eraan dat God met hem was. Daardoor behield hij zijn oprechtheid en gehoorzaamheid.

Heb je vandaag Gods leiding nodig? Maak vers 1-5 tot je gebed om Zijn leiding in je leven. Stel je vertrouwen op Hem en geef je aan Hem over, ondanks de omstandigheden. Dan zul je God behagen.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 19 juli 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

25 oktober 2020 Gelukkige oogsters
18 oktober 2020 Wachten en hopen
11 oktober 2020 Uitroep in donkere tijden
4 oktober 2020 Niet alle stormen zijn erg
2 oktober 2020 Stewardess Monica Masi trouwde haar ex-man

Meer nieuws: