MENU
ReIReSearch: een nieuw zoekinstrument voor onderzoekers in religiestudies

ReIReSearch: een nieuw zoekinstrument voor onderzoekers in religiestudies

31 aug

ReIReS, de onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies lanceert ReIReSearch, een geïntegreerde onderzoeksdatabank voor religiestudies. De databank combineert belangrijke collecties van verschillende Europese instellingen en biedt religiewetenschappers zo een nieuw zoekinstrument en betere toegang tot bronnen.

Religiewetenschappers staan voor heel wat uitdagingen: ze onderzoeken gebeurtenissen die plaatsvonden in verschillende periodes, contexten en culturen. Ze gebruiken een veelheid aan bronnen, soorten data en onderzoeksmethoden. Die zijn vaak lastig op te sporen: zelfs universiteitsbibliotheken die online toegang bieden blijven vaak onbekend voor onderzoekers buiten hun gastinstelling omdat ze online niet goed zichtbaar zijn. Onderzoekers zijn verder beperkt in hun zoektocht naar nieuwe gegevens omdat verschillende bibliotheekcollecties, eenmaal ontdekt, alleen via hun eigen aparte digitale toegangspunten bereikbaar zijn.

Betere toegang
ReIReSearch, een geïntegreerde onderzoeksdatabank, helpt wetenschappers bij het zoeken naar gegevens vanaf één enkele plaats. Tegelijkertijd maakt de onderzoeksdatabank minder zichtbare datasets beschikbaar voor een breder publiek. Het doel van ReIReSearch is om zoveel mogelijk gegevens te integreren en beschikbaar te maken op één platform. Het ontwerp van dit platform is gebaseerd op de behoeften van onderzoekers. De databank kan materiaal publiceren dat momenteel alleen op lokale netwerken of pc's wordt gehost.

Nieuwe technologische mogelijkheden maken het nu mogelijk om grote hoeveelheden data te vinden, te ontsluiten en opnieuw te gebruiken. Door belangrijke collecties van instellingen in heel Europa samen te brengen, kunnen onderzoekers de kwaliteit en de efficiëntie van hun onderzoek verbeteren. Academici in Europa profiteren daarbij van een betere toegang tot informatie, waardoor meer toenadering tussen de verschillende onderzoekstradities mogelijk wordt en er nieuwe perspectieven ontstaan.

ReIReSearch bevat bijdragen van de academische bibliotheken van de Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, de Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz, KU Leuven en de Universiteit van Sofia. Op dit moment bevat ReIReSearch onder andere Hebreeuwse manuscripten daterend vanaf 1700 tot 1920 van de Joodse gemeenschap van Mainz, een gedigitaliseerde versie van de bronnen van kerkelijke concilies,

een selectie van zeldzame boeken en manuscripten uit de Maurits Sabbe Bibliotheek in Leuven en boeken die betrekking hebben op Slavische studies en religie. ReIReSearch levert ook zoekresultaten op uit de Index Religiosus-database van Brepols Publishers voor gebruikers die een abonnement hebben.

ReIReS is van plan zoveel mogelijk gegevens uit andere (academische) bibliotheken en onderzoeksdatabanken te importeren en zo het nut van de dienst te vergroten.

Over ReIReS
ReIReS is een startende community van 12 Europese instellingen die een unike en hooggekwalificeerde infrastructuur voor religiestudies realiseren. ReIReS is in februari 2018 van start gegaan en heeft een looptijd van drie jaar. Het project heeft een subsidie ontvangen van het Europese Horizon 2020 programma.

Over LIBIS
LIBIS ontstond in 1973 als ondersteunende eenheid voor KU Leuven Bibliotheken. Vanuit deze universitaire inbedding is LIBIS de voorbije decennia gegroeid tot een belangrijke speler in informatieoplossingen.

Vandaag hebben vele instellingen - waar kennisoverdracht van fundamenteel belang is - in LIBIS de geschikte partner gevonden om hun collecties op een duurzame manier te beheren en te ontsluiten. Hun partners zijn zowel wetenschappelijke, private als openbare organisaties. Het streefdoel is telkens moderne en gebruiksvriendelijke oplossingen rond het beheer van hun collectie te bieden.

Over KU Leuven
De KU Leuven werd opgericht in 1425 en is naast één van de oudste ook de meest innovatieve universiteit van Europa. Met haar 60 000 studenten en meer dan 20 000 medewerkers is zij bovendien de grootste universiteit van België. Vijftien faculteiten bieden bachelor- en masteropleidingen aan op 10 locaties in Vlaanderen. De verschillende klemtonen en aanpak op de campussen zorgen voor een grote variatie in het onderwijsaanbod. De opleidingen zijn gebaseerd op het onderzoek van meer dan 7000 wetenschappers. Als medeoprichter van de League of European Research Universities (LERU) is KU Leuven zowel nationaal als internationaal een toonaangevende onderzoeksinstelling.

Over Brepols Publishers
Brepols is een service gedreven internationale academische uitgeverij, met focus op de geesteswetenschappen. Het publiceert peer-reviewed boeken en tijdschriften (op papier en digitaal) en ontwikkelt onderzoeksdatabanken voor wetenschappers over de hele wereld.

Datum: 31 augustus 2020
Auteur: Theologische Universiteit Apeldoorn
Foto: Theologische Universiteit Apeldoorn
Website: http://www.tua.nl

Dit artikel delen: