MENU
God is nabij

God is nabij

06 sep

‘De Heere is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen’ (Psalm 145 vers 18). Is dat geen geweldige belofte? Het is er een waar je vandaag aanspraak op mag maken. Laten we er eens wat beter naar kijken.

Ten eerste, God is hen nabij die struikelen. ‘De Heere ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op’ (vs. 14). Misschien ben je gestruikeld en gevallen. Misschien heb je iets gedaan wat je niet had moeten doen. Misschien heb je een fout gemaakt op je werk en ben je er beschaamd en bezorgd over. Misschien ben je in zonde gevallen.

Ten tweede, God is hen nabij die belast zijn. Zij die gebogen zijn onder het gewicht van de zorgen, kunnen rust vinden als ze Hem aanroepen.

Ten derde, God is hen nabij die hongerig zijn. ‘De ogen van allen wachten op U, U geeft hun hun voedsel op zijn tijd’ (vs. 15). Vers 16 laat zien hoe gemakkelijk het voor God is om het gebed te verhoren: ‘U doet Uw hand open en verzadigt al wat leeft, naar Uw welbehagen.’ Het enige wat God hoeft te doen, is Zijn hand opendoen om vandaag in onze behoeften te voorzien. Het probleem is dat wij vaak ons hart niet openen en het uitroepen tot Hem.

Ten vierde, God is hen nabij die Hem aanroepen. Wij hebben deze prachtige belofte: ‘Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen’ (vs. 19).

Ten slotte, God is hen nabij die Hem liefhebben. ‘De Heere bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij vaagt alle goddelozen weg’ (vs. 20). Volg de raad van Jakobus op: ‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen’ (Jak. 4:8).

God is niet ver van jou. Hij wacht tot jij de eerste stap zet, het uitroept tot Hem en zegt: ‘Heere, ik wil tot U naderen. Hier ben ik.’ Ben je gestruikeld? Ben je belast, of heb je hulp nodig? Hij belooft allen nabij te zijn die Hem aanroepen.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 6 september 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

24 januari 2021 Vertel over Gods trouw
17 januari 2021 Verlangen naar water
10 januari 2021 Kijk naar boven
3 januari 2021 Geef je zorgen aan God
31 december 2020 Veilige muren

Meer nieuws: