MENU
Nood door corona steeds groter - de kerk blijft delen

Nood door corona steeds groter - de kerk blijft delen

22 sep

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen. Daarom gaat de noodhulp vanuit de GZB een tweede fase in. In juni startte de GZB de actie ‘Honger door corona, de kerk deelt uit!’ Met de opbrengst van ruim € 100.000 konden wereldwijd duizenden mensen worden voorzien van een voedselpakket.

Nu druppelen ook de berichten binnen wat de gevolgen zijn van de lockdown in de diverse landen voor de lange termijn. Caroline Mager, zendingswerker in Rwanda: “Sinds eind juli is de totale lockdown opgeheven. Winkels mogen weer open en we mogen ons verplaatsen binnen het district. Mensen gaan weer de straat op. Maar business wordt er nauwelijks gedaan. Handelaren en winkeliers halen maar een fractie van hun normale omzet binnen. De armoede is enorm gegroeid. Alle kleine baantjes (wassen, schoonmaken of het land bewerken voor de rijkere mensen) zijn verdwenen met het verdwijnen van de middenstand. Er is een gat geslagen in de economie, die zich voorlopig niet zal herstellen. De kerken willen graag een helpende hand bieden, maar gemeenteleden zijn zelf ook getroffen door de crisis.”

Hulp voor de lange termijn
Naast het uitdelen van voedselpakketten wil de GZB ook hulp bieden voor de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur om online diensten en cursussen te verzorgen, zaaigoed voor boeren, zeep en mondkapjes, schoolspullen, hulp bij het vinden van werk.

De Presbyteriaanse Kerk van Colombia heeft vijf bijbelinstituten. Alle locaties zijn nu gesloten; de lessen worden digitaal aangeboden. Maar zeker in de meer rurale gebieden hebben lang niet alle studenten een laptop of toegang tot goed internet. Door hen te voorzien van de juiste middelen kunnen ook deze studenten – vaak leidinggevenden binnen gemeenten – worden toegerust met goed bijbels onderwijs. Dit komt ook weer ten goede aan de gemeenten die ze dienen.

Niet werkeloos toezien
In landen zoals Mozambique en Malawi hebben veel kleine boeren geen zaaizaad meer. Door de honger is dat opgegeten waardoor er geen zaaigoed is voor een nieuwe oogst. Kerken in bijvoorbeeld Nicaragua en Nepal helpen mensen die werkeloos zijn geraakt om andere bronnen van inkomsten te zoeken, niet alleen gemeenteleden maar ook voor mensen van buiten de kerk die hun werk en inkomen zijn kwijtgeraakt. Ook kunnen veel kinderen niet naar school omdat er geen geld is voor schoolspullen.

Kerken zien de nood, willen niet werkeloos toezien en kloppen daarom voor hulp bij de GZB aan.
De GZB roept Nederlandse christenen op te doneren zodat partnerkerken wereldwijd hulp kunnen bieden aan mensen die zijn getroffen door de gevolgen van corona. Doneren kan via www.gzb.nl/dekerkblijftdelen of door een gift over te maken naar de GZB, rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 en o.v.v. noodhulp corona.

Datum: 22 september 2020
Auteur: GZB - Harry Fikse
Foto: GZB
Website: http://www.gzb.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: