MENU
Uitroep in donkere tijden

Uitroep in donkere tijden

11 okt

Drie woorden vatten Davids uitroep in Psalm 17 samen. Het eerste woord is luister. ‘Heere, luister naar mijn rechtvaardige zaak’ (vs. 1). David zei met andere woorden: ‘Ik wil dat de Heere naar mij luistert, omdat mijn hart juist is. Hij heeft het beproefd.’ Wanneer had God dat gedaan? ‘U hebt mijn hart beproefd, het ’s nachts doorzocht’ (vs. 3).

Het zijn de donkere tijden van het leven waarin God ons op de proef stelt. Hij bewijst Zichzelf ook aan ons – als wij Hem dat toestaan. Als jij je in de duisternis bevindt, wanneer de nacht gekomen is, wanneer je geen sprankje licht kunt zien, bedenk dan dat Hij je beproeft en dat Hij Zichzelf aan jou bewijst. God wist dat Davids hart oprecht was. ‘Heere, luister naar mijn rechtvaardige zaak’ (vs. 1). Wanneer je in het duister zit, wanneer je in gevaar bent, wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijkheden, bedenk dan dat God naar je luistert.

Het tweede woord is houden. ‘Ik hield mijn schreden in Uw sporen, zodat mijn voetstappen niet zouden wankelen’ (vs. 5). David stond niet gewoon stil en zat niet zomaar niets te doen. Hij was op weg. Wanneer wij ons in de duisternis bevinden, zetten we steeds één stap tegelijk zoals de Heere ons leidt. We zitten niet maar stilletjes af te wachten wat er vervolgens gaat gebeuren. David zei in feite: ‘Heere God, ik zal in beweging blijven. Houd U me opgericht. Leid me, ik wil niet uitglijden en vallen.’ Judas heeft dit vers vast gekend. Hij schreef: ‘Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde’ (Jud. 1:24).

Het derde woord is verbergen. ‘Bewaar mij als Uw oogappel, verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels’ (vs. 8). Een schaduw biedt geen goede bescherming. Maar als het gaat om de schaduw van Gods vleugels, kunnen wij erop vertrouwen. Naar welke vleugels verwees David? De vleugels van de cherubs in het heilige der heiligen. En David wist dat God hem zou verhoren en hem zou dragen door zijn donkere tijd (zie vs. 6).

Iedereen krijgt te maken met donkere tijden. God laat deze toe om Zijn plannen te verwerkelijken. Krijg je vandaag met een probleem te maken? Bedenk dan dat God trouw is. Hij zal naar je luisteren en je door het duister leiden. Laat je door Hem op de proef stellen, en geef Hem de gelegenheid om Zichzelf aan jou te bewijzen.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., € 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 11 oktober 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

17 januari 2021 Verlangen naar water
10 januari 2021 Kijk naar boven
3 januari 2021 Geef je zorgen aan God
31 december 2020 Veilige muren
27 december 2020 Wandelen met God

Meer nieuws: