MENU
Gelukkige oogsters

Gelukkige oogsters

25 okt

De context van Psalm 126:1-6 wordt gevormd door 2 Koningen 19 en Jesaja 37, toen Hizkia, de koning van Juda, werd aangevallen door Sanherib en de Assyrische legers. De vijandelijke legers omringden Jeruzalem, daarom moesten de Joden hun voedselvoorziening beschermen. Ze hadden al een heel seizoen van zaaien en oogsten verloren zien gaan.

Toen de mensen na de bevrijding terugkeerden naar hun boerderijen, moesten ze een beslissing nemen. Zouden ze het graan gebruiken om de kinderen te voeden, of zouden ze het zaaien? De boer weende omdat zijn levensonderhoud de grond in moest (vs. 6).

Wij zijn allemaal zaaiers en maaiers. Wat moeten we zaaien om gelukkige oogsters te zijn? Ten eerste, zaai het zaad van het evangelie. De Bijbel bevat veel illustraties van getuigen (Matth. 4:19; 5:14; 2 Kor 5:20). Het bereiken van mensen met het evangelie lijkt op het werk van een boer. Het vereist samenwerking, omdat de een zaait en de ander maait. Werk je mee aan de oogst? We moeten bidden om mensen die oogsten. Misschien huil je vandaag om ongelovige geliefden, maar eens zul je je verheugen (Gal. 6:9). Wie het evangelie zaait, wordt een gelukkige oogster.

Ten tweede, zaai je rijkdom tot eer van God. De manier waarop wij ons geld gebruiken, lijkt op het zaaien van zaad. Wij oogsten naar de mate waarin wij zaaien (2 Kor. 9:6-11). Veel mensen verspillen geld aan dwaze dingen, terwijl zendelingen steun nodig hebben en kerken gebouwd of uitgebreid moeten worden. Paulus zegt dat we een gelukkige oogster kunnen zijn als we zegenrijk zaaien.

Ten derde, zaai in de Heilige Geest van God (Gal. 6:6-8; 5:16-23). Hoe doen we dit? We nemen de dingen van de Geest en leggen die in ons hart. Als we het Woord van God memoriseren en overdenken (Ps. 119:11), brengen we een geestelijke oogst voort. Het hart lijkt op een tuin, daarom moeten we het wieden. Dat is berouw. Neem de tijd om je te reinigen, te bidden, het Woord te overdenken en het zaad in je hart te planten.

Je zaait vandaag in alles wat je doet; zorg ervoor dat je het juiste zaad zaait.

Warren Wiersbe
Dr. Warren W. Wiersbe (1929-2019) was een internationaal bekend Bijbelleraar en een voormalig voorganger van de Moody Church in Chicago. Hij is tien jaar verbonden geweest aan het radiowerk vanBack to the Bible, eerst als Bijbelleraar en later als algemeen directeur. Dr. Wiersbe heeft meer dan 160 boeken geschreven. Hij en zijn vrouw Betty wonen in Lincoln, Nebraska, USA.

Met vriendelijke toestemming overgenomen uit:
365 dagen Leven uit de Psalmen - Dagboek - Een bron van inspiratie, troost en kracht, Warren W. Wiersbe, paperback, 368 pag., 19,95, ISBN 978-94-9223-416-2, uitgave van Grace Publishing House

Datum: 25 oktober 2020
Auteur: Warren Wiersbe
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.gracepublishinghouse.com

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

3 oktober 2021 Vertel over Gods trouw
17 mei 2021 Stewardess Monica Masi trouwde haar ex-man
7 februari 2021 Tijdelijke tulpen
31 januari 2021 Stralend licht
17 januari 2021 Verlangen naar water

Meer nieuws: