MENU
Dankdag voor gewas en arbeid

Dankdag voor gewas en arbeid

02 nov

Komende woensdag is het dankdag. Christen Contact Agrarisch (CCA) en CGMV agrariërs vragen aandacht voor de huidige situatie in de agrarische sector. Sinds afgelopen voorjaar leven we vanwege Covid-19 met beperkende maatregelen. Contacten en (kerkelijke) samenkomsten zijn schaarser geworden. We wennen eraan en tegelijkertijd missen we het onderlinge contact erg.

‘Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt’, zo lezen we in 1 Tessalonicenzen 5. Dat is best lastig in een tijd waarin veel onzekerheid heerst vanwege het coronavirus.

Behalve de coronacrisis hebben we ook te maken met de gevolgen van de stikstofcrisis en de opwarming van de aarde door klimaatverandering. Afgelopen zomer hadden we in Nederland de langste hittegolf ooit en tegelijk leidden heftige stortbuien tot overlast en schade. Wij, mensen, reageren daar verschillend op. Enerzijds vragen we de overheid om leiderschap te tonen en anderzijds heerst er boosheid tegenover diezelfde overheid. Andere mensen zijn bang. Weer anderen zijn bedroefd, omdat ze geliefden moeten missen of afscheid moesten nemen van het bedrijf dat ze hadden opgebouwd. De vraag kan zomaar zijn: hoe kun je danken in crisistijd?

Dankdag voor gewas en arbeid is een traditie die dateert uit de tijd dat Nederland nog een overwegend christelijk land was met een grote agrarische sector. Het aantal christenen in Nederland nam de afgelopen decennia behoorlijk af. Datzelfde geldt voor het aantal boeren, tuinders en vissers. Toch wordt in veel kerken begin november gedankt voor gewas en arbeid. Wat ons betreft een goede traditie. Daarmee laten we zien dat we afhankelijk zijn van God, onze Vader in de hemel. Hij bestuurt en werkt door alles heen aan Zijn toekomst.

De maatschappelijke opgaven zijn groot, waardoor er op veel agrarische familiebedrijven spanningen zijn. In vele sectoren verliezen mensen hun baan en inkomen en is er onzekerheid over de toekomst. Tegelijkertijd gaf God ook het afgelopen jaar in de land- en tuinbouw goede opbrengsten. Voor het voedsel dat Hij liet groeien, mogen we Hem danken! We vragen de kerken in Nederland om op woensdag 4 november 2020 zowel te danken als te bidden. Te danken voor de boeren, tuinders en vissers die in deze onzekere tijden met passie ons voedsel produceren.

Te bidden voor dit land en voor deze wereld. Voor overheden, opdat ze, geleid door Gods Geest, leiderschap mogen tonen bij het nemen van rechtvaardige besluiten. Voor ons als burgers, opdat we als rentmeesters onze eigen verantwoordelijkheid nemen op de plaats waar we leven en werken. Laten we samen danken en bidden.

Datum: 2 november 2020
Auteur: CCA en CGMV
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.cgmv.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: