MENU
Joodse doktor Seth Postell: Jezus is de Messias

Joodse doktor Seth Postell: Jezus is de Messias

19 mei

VIDEO - Dr. Seth Postell is actief in de leiding van het ‘Israel College of the Bible’. Hij vertelt in deze video dat hij opgroeide in New Jersey, in een Joodse familie. ‘Mijn moeder kreeg steeds meer interesse in geestelijk zaken en begon de Hebreeuwse Bijbel te lezen, het Oude Testament. Ook begon ze zich te verdiepen in Jezus (Jeshua, zoals Seth gewoon is te zeggen).
Op een dag vertelde ze aan mijn vader: “Murray, ik ben de Schriften aan het onderzoeken en ik ben ervan overtuigd dat Jezus de Messias is”.

“Murray, ik ben de Schriften aan het
onderzoeken en ik ben ervan overtuigd
dat Jezus de Messias is”.


Mijn vader raakte helemaal overstuur. “Ik dacht dat ik met een Joodse vrouw was getrouwd… Hoe kun je ons volk dan verraden? Vertel me, waarom geloof je in Jezus. Laat me niet zien dat je een Nieuwe Testament hebt. Wij weten toch dat christenen Joden haten, christenen geloven in het Nieuwe Testament, dus moet het Nieuwe Testament wel antisemitisch zijn”.’

Jesaja 53
‘Toen pakte mijn moeder de Bijbel en las Jesaja 53. Mijn vader onderbrak haar: “Lorianne, stop, ik wil deze woorden uit het Nieuwe Testament niet horen”.
Ze stopte en zei: “Murray, die is onze kant van het boek, dit is niet het Nieuwe Testament. Dit is de profetie van Jesaja, 700 jaar voordat Jezus werd geboren”.’

‘Mijn vader was geschokt. De maanden erna gebeurde iets bijzonders. Ik werd naar de Joodse school gestuurd en mijn ouders begonnen tegen mij over Jezus te spreken. Ik raakte in verwarring. Ze namen mij mee naar een samenkomst en op de terugweg mocht ik meerijden met een vriendin van mijn moeder.
Ze vroeg mij: “Seth, wanneer aanvaard jij Jezus als je Messias?”
“Geef me tijd, ik ben nog zo jong”, reageerde ik.
Ze antwoordde: “Weet je, Jezus kan elk moment terugkomen. Dan zal Hij mij tot Zich nemen en mag ik altijd bij Hem zijn, maar als jij niet in Jezus gelooft, blijf jij achter en kom je in de hel terecht”.
‘Ik riep het uit: “Jezus, kom nu nog niet terug”.’

Ze vroeg mij: “Seth, wanneer
aanvaard jij Jezus als je Messias?”
“Geef me tijd, ik ben nog zo jong”,
reageerde ik..


Seth had in zijn kinder- en tienerjaren een ernstige vorm van astma, waarvoor hij pittige medicatie kreeg, onder andere prednison. Daardoor raakte zijn gezicht opgezwollen, soms ook met rode plekken. ‘Ik vond dat ik er daardoor lelijk uitzag. Ik vond mijn leven waardeloos, uiterlijk, maar ook innerlijk. Ik was zelf niet in staat om de zonden uit mijn leven weg te doen en ik was ervan overtuigd dat God mij wel zou haten. Ik had geen hoop en dacht dat God mij naar de hel zou sturen.’

‘Het leek alsof de dominee mij persoonlijk aansprak’
‘Enkele jaren later was ik in een kerkdienst. Het was alsof de dominee heel de tijd naar mij keek. Hij benoemde alle dingen die ik haatte in mijn leven. Aan het einde van de dienst nodigde hij mensen uit om op te gaan staan. Ik stond ook op en keek naar het podium. En het was alsof ik Jezus zag, Die met open armen op mij stond te wachten. Altijd had ik het gevoel gehad dat Hij klaarstond om mij te straffen, maar nu mocht ik bij Hem komen.

Het was of ik Zijn stem hoorde:

“Ik deed dit voor jou...
De wonden... voor jou...
De littekens… voor jou...
Ik heb je lief, Ik aanvaard je...
Ik kwam voor zondaren...”


‘Voor het eerst in mijn leven drong het tot me door dat Jezus van zondaren houdt. Voor het eerst in mijn leven vond ik me niet lelijk meer. Ik geloofde niet langer de leugen dat ik verwerpelijk was in Gods ogen. Voor het eerst besefte ik dat God van mij hield.
De kettingen in mijn leven braken stuk. Ik was nieuw, vrij, vernieuwd door Hem. Ik raakte steeds meer verwonderd over het feit dat ik een nieuwe schepping was, een bovennatuurlijk werk van God. Dat wilde ik met iedereen delen.

Toen ik dit aan anderen vertelde, zeiden ze: “Je kunt niet in Jezus geloven en tegelijk Joods zijn. Jij zegt dat Jezus de Messias is, maar zou jij het beter weten dan de rabbi’s? Jij gelooft wat de christenen vertellen, Jezus kan de Messias niet zijn. Ga de echte Hebreeuwse Bijbel maar lezen, dan ontdek je dat wel”.’

Hoe meer ik de Hebreeuwse Bijbel
en het Nieuwe Testament bestudeerde,
hoe meer ik ontdekte dat het Nieuwe
Testament als het ware het Oude
Testament leest.


Seth volgde vervolgens twee academische studies Hebreeuws, waarvan één in Israel. Hij vertelt erover: ‘Hoe meer ik de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament bestudeerde, hoe meer ik ontdekte dat het Nieuwe Testament als het ware het Oude Testament leest. Om Mozes en de profeten te kunnen begrijpen, om de Schriften te kunnen begrijpen, is het nodig om Jezus te zien. Het is absoluut de waarheid dat Jezus de Messias is. Daar ben ik met mijn hele hart van overtuigd. Hij heeft mij verlost van mijn zonden. Hij is de Redder van ons volk en de Redder van de wereld.”

Bron: Kehilah News

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht.

Datum: 19 mei 2021
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: One for Israel
Website: https://news.kehila.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: