MENU
Verkopers van producten uit Israel krijgen brutale brief van DocP

Verkopers van producten uit Israel krijgen brutale brief van DocP

07 dec

Dirk van Genderen meldt dat een aantal consulenten van het Israel Producten Centrum onlangs een dringend verzoek heeft ontvangen om per direct te stoppen als IPC-consulent. Het schrijven was afkomstig van ‘DocP, stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina’. Op elke pagina van de brief wordt gemeld dat DocP onderdeel is van de wereldwijde BDS-beweging, het boycotten, discrimineren en sanctioneren van Israel.

In het schrijven wordt eerst heel brutaal en sluw – zo noem ik deze poging om de lezers in verwarring te brengen – ingegaan op een artikel in het blad Israel Actueel met Jan van der Graaf, over de rol van de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog en over de schuld van het ‘wegkijken’.

Israel wordt als de kwaadaardige
bezetter afgeschilderd, die
‘nachtelijke razzia’s houdt
en dagelijks onschuldige mensen
neerschiet.


De briefschrijvers keren dit nu volledig om en stellen: ‘Wij vrezen dat er in onze tijd opnieuw sprake is van schuld door wegkijken, deze keer niet van het gruwelijke lot van joden tijdens de Holocaust, maar van de massale schending van de rechten van Palestijnen. Opnieuw liggen denkbeelden, ditmaal onder meer over de terugkeer van de Messias, ten grondslag aan het wegkijken, met name door kerkleden. Maar is het rechtvaardig weg te kijken van onrecht, met het oog op deze gebeurtenis?’

Vervolgens wordt Israel als de kwaadaardige bezetter afgeschilderd, die ‘nachtelijke razzia’s houdt en dagelijks onschuldige mensen neerschiet. En u, consulent van Christenen voor Israel,’ gaat het verder, ‘helpt Israel daarbij een handje door hun producten hier aan de man te brengen.’ Er wordt een moreel appel gedaan op de consulenten niet langer met Israel te collaboreren en medeplichtig te zijn aan mensenrechtenschendingen die de Palestijnen wordt aangedaan.

Ik vind het schokkend dat deze
Israel-consulenten dit schrijven
hebben ontvangen. Het kan heel
bedreigend overkomen. Hoe komt
DocP aan hun adressen?


Ik vind het schokkend dat deze Israel-consulenten dit schrijven hebben ontvangen. Het kan heel bedreigend overkomen. Hoe komt DocP aan hun adressen? Ik hoop en bid dat de consulenten hierdoor nog meer overtuigd zullen raken van het belang van hun inzet voor Israel!

Laten wij ondertussen Israel blijven steunen, zegenen en voor land en volk blijven bidden. En zeker, ook Israel, ook Joden maken fouten. Daar mogen we hen op wijzen, jazeker. Tegelijk blijft het waar wat de Heere al zei tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken’ (Genesis 12:3). De grootste zegen voor Israel is wanneer hun ogen open gaan voor de Messias, de Heere Jezus, Jeshua.

Dirk van Genderen

Dirk van Genderen is columnist, publicist en spreker. Eerder was hij eindredacteur van Visie, het programmablad van de EO. Elke week schrijft hij een nieuwsbrief die ook op z'n site wordt gepubliceerd en elke maand schrijf hij een commentaar in Het Zoeklicht. Bezoek zijn website via de link onderaan dit item.

Datum: 7 december 2020
Auteur: Dirk van Genderen
Foto: Israel Producten Centrum
Website: http://www.dirkvangenderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: