MENU
Maar liefst vier defensiemoties van de SGP aangenomen

Maar liefst vier defensiemoties van de SGP aangenomen

09 dec

Kamerlid Chris Stoffer: “Op zo’n mooi resultaat had ik niet durven hopen. Ik heb m’n best gedaan, nu is het kabinet aan zet. Ik hou ze in de gaten!” Dinsdag nam de Tweede Kamer maar liefst vier SGP-moties aan die goed zijn voor de Nederlandse krijgsmacht. De moties werden vorige week ingediend bij de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van Defensie.

In de belangrijkste motie die is aangenomen, wordt de regering opgeroepen te investeren in de bouw van onderzeeboten. Nederland heeft op dit maritieme deel van onze defensiecapaciteit veel expertise. “Die moeten we zien te bewaren,” zegt Stoffer. “De wereld wordt er niet veiliger op. Alleen al daarom is het goed onze krijgsmacht op peil te houden, maar ook onze economie en werkgelegenheid zijn gebaat met investeringen in de bouw van onderzeeboten. Goed dat de Kamer mij daarin steunt.”

De wereld wordt er niet veiliger op.
Alleen al daarom is het goed onze
krijgsmacht op peil te houden.


De tweede aangenomen motie gaat over onze financiële verplichting aan de NAVO. De NAVO-norm is dat Nederland 2% van het BBP bijdraagt aan de NAVO. Kabinetten trekken zich daar weinig van aan, wat bij de Amerikanen die financieel wél veel bijdragen –terecht- onvrede oproept. Stoffer wil dat het kabinet de NAVO-norm meeneemt bij de evaluatie van het fonds waarin de uitgaven voor het defensiematerieel worden begroot: “Nu deze motie is aangenomen, ga ik ervan uit dat het kabinet doet wat ik vraag. Het is goed dat bekeken wordt hoe deze belangrijke streefnorm wettelijk kan worden vastgelegd. Ik pleit daar al langer voor; het begin is er.”

Onze Landmacht heeft
vuurkracht nodig.


Naast deze moties, nam de Tweede Kamer nog twee andere aan. Een die gaat over meer taakspecialisatie bij de krijgsmacht. “Maak daarvoor een plan, dan kunnen we aan de hand daarvan kijken wat het best is,” zegt Stoffer. Motie vier roept de regering op om al in een vroeg stadium aan te sluiten bij de ontwikkeling van de ’tank van de toekomst’. Stoffer: “Hoe eerder we daarbij betrokken worden, hoe meer kans er is dat onze Defensie-industrie en de werkgelegenheid daarvan kunnen profiteren. Onze Landmacht heeft die vuurkracht nodig.”

Datum: 9 december 2020
Auteur: SGP - Chris Stoffer
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.sgp.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: