MENU
De Heere Jezus kijkt niet naar je status

De Heere Jezus kijkt niet naar je status

24 dec

VIDEO - Amir Tsarfati: De eerste persoon aan wie Jezus Zichzelf openbaarde als opgestane Heer, was niet Petrus, het was niet Johannes, het was zelfs niet zijn moeder Maria... Het was Maria Magdalena. En dat heeft ons veel te zeggen.
Jezus kijkt niet naar je status in de samenleving. Hij kijkt niet naar je bankrekening, of naar je succesverhaal. Het enige waar Hij om geeft is je toewijding, je liefde en hoe Hij deel uit mag maken van jouw leven.

Hij was alles voor Maria. Ze was niets. Niemand hield van haar. Niemand gaf om haar. Ze was een outcast. Ze was een beschadigd persoon. Ze werd afgewezen, maar vanwege haar liefde en toewijding aan de Heere Jezus kennen we vandaag allemaal haar naam.

In een tijd waarin we worden overspoeld met informatie over wat ons gelukkig, succesvol en welvarend maakt, is het opmerkelijk dit juist mensen ongelukkig maakt.

Veel zelfhulpgoeroes vertellen ons hoe we 'wereldveranderaars' kunnen zijn. En sociale media heeft een elitegroep van deelnemers die bekend staat als 'influencers', en we kunnen leren hoe we dat ook kunnen zijn als we hun voorbeeld volgen.

Toch had de meest invloedrijke Persoon in de geschiedenis van de mensheid geen van de dingen waarvan de wereld beweert dat ze ons vandaag gelukkig zullen maken. Geboren in een stal, in een kribbe gelegd, werkte Hij met Zijn handen in het familiebedrijf en kon Hij nergens zijn hoofd neerleggen tijdens Zijn bediening. Toch staat Zijn naam boven alle andere.

Wat Hij wel deed, was de levens
van mensen veranderen.


Lukas 8: 1-2
En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem,
en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen bezittingen.

Maria voldeed aan geen van de criteria van het huidige 'succesmodel'. Maar hoewel ze bijna 2000 jaar geleden leefde, wordt de stad waar ze vandaan kwam elk jaar door duizenden bezocht vanwege haar.

Jezus had nog een ontmoeting met een andere vrouw die Hij zocht bij de Jakobsbron in Samaria. Deze vrouw had in het verleden vijf mannen en woonde nu samen met een man. Net als Maria Magdalena was zij geen voorbeeld van succes, en toch deed Jezus zijn uiterste best om haar te ontmoeten en vertelde haar dat Hij de bron van levend water was, en zij geloofde Hem.

Johannes 4: 39-42
En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen.
En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord, en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat HŪj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.

Wat Jezus deed voor Maria Magdalena veranderde haar leven. Zo erg zelfs dat ze een van de vrouwen was die als laatsten bij het kruis waren en Jezus hoorden zeggen: "Het is volbracht", en zij was de eerste die Jezus ontmoette nadat Hij uit de dood was opgestaan. De Samaritaanse vrouw kon niet zwijgen over haar ontmoeting met een Man die alles van haar af wist en haar leven radicaal veranderde.

Denk eens aan het aantal mensen dat heeft geleefd en is gestorven sinds de tijd van deze vrouwen. We herinneren ons misschien een reeks namen onder de miljarden die tussen nu en toen leefden, maar deze vrouwen, die verschoppelingen van de samenleving waren, worden herinnerd en hun verhalen en de namen van hun steden worden tot op de dag van vandaag over de hele wereld opnieuw verteld.

Handelingen 4:13
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.

Peter en Johannes behoorden in hun tijd niet tot de 'influencers' van de samenleving. Het waren vissers, geen beÔnvloeders. Maar zij, net als de twee vrouwen, deelden een gemeenschappelijke ervaring die hen niet alleen veranderde, maar ook de wereld om hen heen beÔnvloedde: ze waren bij Jezus geweest.

De wereld beschouwt ons misschien als ongeschoold en ongetraind omdat we een ander succesmodel volgen, maar uiteindelijk moeten we onszelf afvragen: ďWeten anderen dat ik bij Jezus hoor? Is mijn reputatie in mijn stad die van iemand die er ooit een puinhoop van maakte, maar door de Heere is veranderd?"

MatteŁs 19: 23-26
Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

De FarizeeŽn leerden dat God rijkdom schenkt aan degenen die Hij liefheeft, waardoor de verklaring van Jezus voor de Joodse discipelen schokkend was. Een kameel was het grootste dier dat door de Joden werd gebruikt. In hun gedachten dachten ze: "Is materiŽle rijkdom niet een teken dat we God welgevallig zijn? En nu vertel je ons dat de rijken die naar de hemel gaan, als een enorme kameel door het oog van een kleine naald gaat? " Vervolgens kwam de ongelovige vraag: "Wie kan er dan worden gered?"

Gelukkig zei de Heere Jezus dat
God zelfs het onmogelijke kan doen.


Het punt is dit; God is niet tegen rijkdom, maar Hij is meer geÔnteresseerd in onze relatie met Hem dan in rijkdom. Aan het einde van ons leven is het enige dat er toe doet, dat anderen wisten dat we ons leven voor Jezus leefden.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Amir Tsarfati: beholdisrael.org

Amir Tsarfati
Amir Tsarfati werd geboren in IsraŽl en heeft daar het grootste deel van zijn leven gewoond. Sinds hij zijn verplichte dienst bij de Israelische Defensietroepen vervulde, is hij doorgegaan als majoor in de IDF Reserve. Amir is de afgelopen twintig jaar een gids in IsraŽl geweest en diende als chef-gids van Sar El Tours en CEO van Sar El Tours and Conferences. In 2001 werd hij oprichter en president van Behold Israel - een organisatie zonder winstoogmerk die wereldwijd realtime toegang biedt tot betrouwbare nieuwsbronnen en informatie over IsraŽl vanuit de krachtige context van bijbelse geschiedenis en profetie.

Amir is getrouwd met Miriam en samen hebben ze vier kinderen. Zijn huis kijkt uit over de vallei van Megiddo (Armageddon), wat een constante herinnering is aan de oproep die de Heer hem heeft opgelegd om vanuit de Bijbel te onderwijzen wat Gods plannen zijn voor het einde der tijden.

Datum: 24 december 2020
Auteur: Amri Tsarfati
Foto: Videostill - Behold Israel
Website: http://www.beholdisrael.org

Dit artikel delen:

Meer nieuws: