MENU
ChristenUnie in actie na terugvordering bijstand van vrouw die boodschappen kreeg

ChristenUnie in actie na terugvordering bijstand van vrouw die boodschappen kreeg

08 jan

De ChristenUnie wil dat gemeenten in schrijnende situaties geen boete meer op hoeven te leggen als iemand niet volledig aan de informatieplicht van de bijstand heeft voldaan. De partij presenteert daarvoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel. Aanleiding voor het voorstel is het bericht dat een bijstandsgerechtigde vrouw 7000 euro moest terugbetalen omdat haar moeder wekelijks boodschappen voor haar deed. De ChristenUnie schreef in anderhalve week tijd een wetsvoorstel en meldt deze vandaag aan bij de Tweede Kamer.

Kern van het wetsvoorstel is dat gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn om een boete op te leggen of geld terug te vorderen bij schending van de inlichtingenplicht. Gemeenten krijgen de ruimte om daar een afweging in te maken, met oog voor de specifieke situatie. Boetes en terugvordering blijven mogelijk in het geval van bewuste fraude, maar de gemeente kan daar na aanname van het wetsvoorstel per situatie een besluit over nemen.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: “Het voorbeeld dat we nu allemaal uit Wijdemeren kennen, staat niet op zichzelf. De Participatiewet pakt te vaak hardvochtig uit voor mensen in schrijnende situaties. Het systeem wint het van de menselijkheid, waar juist de mens centraal zou moeten staan.”

Volgens Bruins staat de politiek op dat moment twee dingen te doen. “Allereerst erkennen dat de wet, waar ook de ChristenUnie destijds mee heeft ingestemd, niet uitpakt zoals je wilt dat die uitpakt. En daarna, als tweede, als de wiedeweerga de wet repareren. Daarom komen we met een initiatiefwetsvoorstel dat we met spoed hebben geschreven en vandaag aanmelden bij de Tweede Kamer.”

Met het wetsvoorstel wil Bruins dat er uiteindelijk meer ruimte komt voor het helpen van mensen in de bijstand door vrienden, vrijwilligers of familie. “Als mensen te goeder trouw en met menselijke maat barmhartig proberen te zijn voor een ander, moet de overheid óók barmhartig kunnen zijn. Dat is een overheid die menselijk is, die mensen centraal zet en die een schild is voor de kwetsbaren.”

Het concept-wetsvoorstel wordt vandaag aangemeld bij Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. In overleg met de Tweede Kamer zal worden bepaald welke procedure kan worden gevolgd om te zorgen voor een zorgvuldig proces en tegelijkertijd een zo spoedig mogelijke behandeling van het initiatiefwetsvoorstel.

Datum: 8 januari 2021
Auteur: Christenunie - Johannes de Vries
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: