MENU
Wereldwijd gedenken Roma hun 50-jarig jubileum

Wereldwijd gedenken Roma hun 50-jarig jubileum

24 maa

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat de Roma als volk deze naam hebben aangenomen. Op de Internationale Romadag, 8 april 2021, gedenken zij wereldwijd het 50-jarig Romajubileum!

De Roma zijn met ca. 10 miljoen mensen de grootste Europese minderheidsgroep. Door zowel taal- als genetisch onderzoek kon worden vastgesteld, dat hun oorsprong in Noordwest India ligt. Maar onduidelijk is nog wanneer en waaróm zij naar het westen zijn getrokken.

Vermoedelijk is hun emigratie rond 500 na Chr. in de gang gezet. In de daarop volgende eeuwen worden er o.a. in Perzië, Syrië en Byzantium meldingen gedaan van grote groepen nomadische ambachtslieden en entertainers. Vanaf de 15e eeuw zijn er steeds vaker registraties in Europa.

Door buitenstaanders werden zij ‘zigeuners’ genoemd, de ‘onaanraakbaren’. Zelf onderscheiden zij zich naar hun stamnamen, doorgaans gebaseerd op hun ambachten, familiehoofden of woongebieden. Omdat ze geen eigen land hebben, verkeren zij in een kwetsbare positie. In de 20e eeuw, na de genocide van WO II, gingen de stammen zich steeds meer organiseren, om te streven naar meer gerechtigheid en gelijkheid.

Op 8 april 1971 werd in Londen een internationaal congres belegd, waarbij vertegenwoordigers van de verschillende clans bijeenkwamen en spraken over hun gemeenschappelijke toekomst. Om hun identiteit en verbondenheid te markeren kozen zij hun vlag en volkslied. Bovendien stelden ze de naam vast waarmee zij voortaan aangeduid wilden worden: ‘Roma’, in hun taal betekent dit ‘mensen’. Sindsdien is deze benaming door alle internationale instanties erkend.

Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat de Roma als volk deze naam hebben aangenomen. Op de Internationale Romadag, 8 april 2021, gedenken zij wereldwijd het 50-jarig Romajubileum!

Datum: 24 maart 2021
Auteur: Christian Roma Support
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christianromasupport.nl/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: