MENU
Emke in gesprek met Mieke over reiki en Gods liefde

Emke in gesprek met Mieke over reiki en Gods liefde

23 mei

Op het t-shirt van Mieke staat: ‘Living my best life’. Ik wijs ernaar en zeg: ‘Dat klinkt goed. Hoe pak je dat aan?’ ‘Oh, door veel liefde’, reageert ze. ‘Veel liefde. En wat bedoel je dan precies?’ ‘Nou, ik heb veel liefde voor andere mensen, en ik heb ook liefde voor mijzelf.’

‘Dat is mooi…. Enne, ik ben wel benieuwd: wat doe je met Gods liefde?’ Mieke zegt: ‘Die vind ik ook heel belangrijk! Ja, daar heb ik wel veel mee. Ik geloof wel, maar op mijn eigen manier. En dat probeer ik dan weer door te geven aan anderen. Dat is ook liefde. Ik geef reiki en op die manier mag ik weer liefde doorgeven om de ander te helen. Ik weet wel dat er ook mensen zijn die vinden dat het één het ander uitsluit, maar ik denk dat het juist mooi is dat ik goddelijke energie doorgeef… etc.’

Heer, wat is wijsheid?
En: wat zou Jezus doen?


Vanmorgen las ik in mijn Bijbel over Nehemia de tekst: ‘Hij bad tot God en sprak tot de koning…’ en daar moet ik aan denken terwijl Mieke vertelt. Heer, wat is wijsheid? En: wat zou Jezus doen? Het is niet moeilijk om Mieke sympathiek te vinden, en toch blijf ik even stil als ze eindelijk uitgerateld is. Ga ik nu tegenover haar staan, of naast haar? Ga ik zeggen dat reiki niet goed is, of durf ik het los te laten?

Mieke kijkt me vragend aan. Dan zeg ik: ‘Ik luister naar wat je zegt en ik denk na over mijn reactie. Wat me opviel, is wat je zei over wat mensen vinden en dat het één het ander niet uitsluit. Daar zijn wij als mensen goed in hè, elkaar beoordelen en uitsluiten…’

Ja, en ik ken mensen van de kerk
en die maken juist veel fouten en ze
zeggen dat ik het niet goed doe


Het blijkt de vinger op de zere plek, want ze onderbreekt me: ‘Ja, en ik ken mensen van de kerk en die maken juist veel fouten en ze zeggen dat ik het niet goed doe. Nou ik noem Jezus niet als ik mensen genees, maar ik denk dat het toch om je bedoeling gaat. Wat denk jij ervan?’

‘Als ik mijn mening geef, ben ik dan niet de volgende persoon die een oordeel geeft? En als je met mij meegaat naar huis, zul je ontdekken dat ik ook fouten maak. Voor mij persoonlijk is Jezus het belangrijkst, en wat Híj ervan vindt….’

Met een triomfantelijk gezicht zegt Mieke: ‘Maar juist de mensen die geloven gaan er niet op uit met hun geloof en dat staat wél in de Bijbel, en volgens mij staat er niet in dat Jezus reiki verkeerd vindt.’

Maar juist de mensen die geloven
gaan er niet op uit met hun geloof
en dat staat wél in de Bijbel


‘Wat dat eerste betreft, heb je helaas wel een punt. Wat reiki betreft: Waar vind je rust en genezing voor je ziel? Zijn er meerdere kanalen, of is Jezus, zoals Hij zegt, de Waarheid? En hoe heeft Jezus Zijn liefde voor jou laten zien?’

Ik geef Mieke het magazine LEVEN met daarin het evangelie van Lukas. ‘Mieke, maak een lekkere kop thee voor jezelf en kruip op de bank met dit magazine. Lees het en vraag aan Jezus Christus wat Hij wil dat je doet. Hij zal je Zelf antwoord geven.’ Met tranen in haar ogen pakt ze het aan. ‘Daar ben ik heel blij mee, dat ga ik doen!’

Emke de Jager-Kramer
Emke de Jager-Kramer is getrouwd met Richard, ze wonen in Alphen aan den Rijn en hebben drie kinderen. Emke en Richard zijn al jaren samen fulltime bezig met de Bijbelstand, een evangelisatieproject waarbij ze op tal van consumentenbeurzen aanwezig zijn met een informatieve stand over het christelijk geloof. Richard is actief achter de schermen, hij is verantwoordelijk voor de opbouw en logistiek, Emke vind je normaal gesproken in de stand op de beursvloer in gesprek met bezoekers. Maar door de coronacrisis is alles stopgezet. Via deze serie artikelen op christelijknieuws.nl krijgen we een inkijkje in het bijzondere werk dat ze voor de Heere mogen doen.

Datum: 23 mei 2021
Auteur: Emke de Jager
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.bijbelstand.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: