MENU
Actuele berichten in de media over vluchtelingen

Actuele berichten in de media over vluchtelingen

05 jun

Ook deze week schreef Jan de Beer met zijn team een bijzondere nieuwsbrief met daarin veel actuele informatie over de vluchtelingen. Wij plaatsen een deel van deze nieuwsbrief hieronder. We kunnen bidden voor deze mensen in nood, onze steun is voor hen onmisbaar. Lees ook over het bijzondere initiatief: MiGreat.

NOS Nieuws bericht zaterdag over het oppakken van een Nederlandse filmploeg door de Griekse autoriteiten. De filmploeg, waaronder correspondent Bram Vermeulen, was bezig met een reportage voor het VPRO-programma Frontlinie over de push backs. Zondag liet NOS Nieuws in een reportage van 1:26 minuut zien hoe Europa vluchtelingen ontvangt. Een vluchteling vertelt: “De Griekse politie sloeg ons, met vuisten en met stokken. Ze wierpen ons in de rivier. Zo een, twee, drie”.

Weer teruggeduwd naar Turkije
In NPO Radio1 vertelt Bram Vermeulen dat aan de oostgrens van Turkije een grenshek van 6 meter hoog wordt gebouwd, een hek van inmiddels 26 kilometer lang. Bram Vermeulen vertelt waarom migranten nergens voorbij het grensgebied te zien zijn en wat de rol van push backs daarbij zijn (minuut 6:34 – 7:23): “En toen kwamen we op een verlaten bospad, liepen we ineens tegen een grote groep van Afghaanse vluchtelingen aan, ik denk zo’n 80 bij mekaar die ik heb geteld, die vertelden dat ze een soort lus hadden gemaakt vanuit Turkije, dus niet rechtstreeks naar Griekenland overgestoken, maar via buurland Bulgarije. Daar zijn ze verzameld door de Bulgaarse politie en daar hebben ze vreselijke klappen gehad, dus ik zag jongens met bloedende neuzen die gebeten waren door politiehonden, en ze droegen allemaal geen schoenen, ze waren allemaal op sokken, soms op blote voeten, die waren allemaal afgenomen, hun telefoons, hun rugzakken, alles was ze afgenomen, en die zijn zo eigenlijk de grens naar Griekenland overgegooid. En sommige van die Afghanen vertelden dat dit al de 24e keer was dat ze dit deden en dus ook verwachten dat ze 3 kilometer verderop opnieuw door de Griekse politie zouden worden opgepakt en vervolgens weer teruggeduwd naar Turkije...”

Geluidskanon
De Telegraaf en Trouw berichten hoever Griekenland wil gaan om vluchtelingen te weerhouden het land binnen te gaan. Het land heeft 2 geluidskanonnen opgesteld aan een grensrivier met Turkije. De kanonnen hebben een capaciteit van 162 decibel. Ter vergelijking: een chart op internet rubriceert tot 140 decibel en benoemt dit geluidsniveau “pijnlijk en gevaarlijk”. NRC meldt dat de Europese Commissie inmiddels Griekenland heeft gevraagd om uitleg te geven.

Meer zorg voor vluchtelingen
Ook deze week waren er berichten van protest tegen het Europese vluchtelingenbeleid en voor meer zorg voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld:

Vergadering Europese orgaan
Op 7 juni is de eerstkomende vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken het Europese orgaan dat verantwoordelijk is voor het creëren van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht. Eerder had de Nederlandse regering aangegeven het niet nodig te vinden het onderwerp pushbacks bij deze vergadering te bespreken, zie het Verslag van een schriftelijk overleg, pagina 10. Donderdag dienden leden van de CDA- en D66-fracties in de Tweede Kamer een motie in waarbij de regering wordt gevraagd dit onderwerp wel aan te kaarten en waar nodig landen bilateraal erop te wijzen dat illegale pushbacks gestopt moeten worden. Wat geeft het hoop dat uitgerekend vertegenwoordigers van regeringspartijen zo vragen om aandacht voor vluchtelingen.

Brief van VluchtelingenWerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland heeft vorige week vrijdag in een brief
aan de woordvoerders asiel van de commissie Justitie en Veiligheid gevraagd om bij de vergadering van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken aandacht te vragen voor:
- de stagnerende onderhandelingen over het EU Asiel- en Migratiepact;
- solidariteit en een eerlijke herverdeling van asielzoekers;
- de schending van het internationaal recht door de pushbacks door EU lidstaten.

NieuwWij besteedt aandacht aan de actie van Christian Peacemaker Teams voor 6 tienervluchtelingen, die beschuldigd worden van de brand in Moria op 8 september 2020. Volgens de organisatie Christian Peacemaker Teams worden de jongeren “gebruikt als zondebok voor het inhumane asielbeleid van de Europese Unie”.

Marc Floor ten Brinke
Omroep Gelderland schrijft over de 14-jarige Marc Floor ten Brinke, die vrijdagavond in de finale van The Voice Kids staat. Omroep Gelderland schrijft hoe Marc Floor en zijn zus Lize Marie vorig jaar een bezoek brachten aan een vluchtelingenkamp in Lesbos. Ze namen er een videoclip op bij het nummer Een plek voor jou en mij. Omroep Gelderland schrijft verder hoe Marc Floor zijn populariteit inzet om aandacht te geven aan de situatie van vluchtelingen: “Dat Marc Floor zijn stem tegenwoordig gebruikt in een zangwedstrijd staat voor hem niet los van wat hij op Lesbos deed. Hij hoopt dat hij die werelden via zijn eigen sociale mediakanalen kan samenbrengen. Alleen al op Instagram heeft hij immers 54.000 volgers. "Mijn populariteit kan daar wel aan bijdragen", reageert hij”.

Wetenschappers Matthias Smalbrugge en Jos Moons
In Trouw wijzen wetenschappers Matthias Smalbrugge en Jos Moons erop dat we niet moeten goedpraten wat er gebeurt en op de christelijke opdracht om vluchtelingen op te vangen. Smalbrugge doet een appel om onze politici te bevragen: “Tegelijkertijd wil ik blijven benadrukken: laten we niet te benauwd doen over onze draagkracht. Wij hebben een rijke samenleving en wij kunnen meer dan Griekenland. En als wij een deal maken, moeten we ons daaraan houden. Wat dat betreft moeten journalisten eigenlijk niet naar Griekenland gaan om die pushbacks te filmen, maar naar Den Haag. Want dáár is de echte morele misstand.”

Mooi initiatief: MiGreat
Wietske Wiersma, voorzitter van de kerkenraad van de DoRe gemeente in Dokken, zond ons een brief over de actie om de vluchtelingdoden aan de Europese grenzen te herdenken. De brief is als bijlage bij dit bericht ingesloten. Wietske schrijft: “Het lijkt me heel mooi om juist ook vanuit de kerken steun te betuigen aan deze actie, die breder in de samenleving is ontstaan via MiGreat

Wilt u zelf binnen uw gemeente ook gedenktekens maken of op andere wijze aan de actie meedoen, bijvoorbeeld door het organiseren van een stiltekring om namen van overledenen voor te kunnen lezen, neem dan (voor Regio Dokkum) contact op met Wietske Wiersma via tel 06-22829298 of wietskewiersma@hotmail.com. Aanmelding voor andere locaties kan via een aanmeldformulier. En als u vragen hebt, neemt u vooral contact met Sofie Croonenberg op via sofie@migreat.org of 06 – 46 66 32 39. Zie de website en de Facebookpagina van MiGreat voor meer informatie.

Het gebed van deze week is van Heleen Ransijn, predikant van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo Vilvoorde, Verenigde Protestantse Kerk België:

Zegen uw mensen met hoop
Gij, Allerhoogste,
Hoe lang nog moet het duren?
Hoe lang nog kan het maar gebeuren
dat mensen in de steek worden gelaten?
Mensen, op de vlucht voor oorlog en armoede.
Mensen, hopend op een betere toekomst
voor henzelf en voor hun kinderen.
Mensen, hun leven wagend om in veilige haven te komen
en dan gedwongen om tussen de ratten te leven,
afgewezen, mishandeld, teruggestuurd om te verdrinken.
Hoe lang nog, o Eeuwige, moet dat duren?

Gij, Allerhoogste,
wees bij hen in hun machteloosheid en uitzichtloosheid.
Zend toch Uw Geest om hen te inspireren tot hoop,
creativiteit en vindingrijkheid.
Wees een rots voor wie geen andere toevlucht meer heeft.

Gij, Allerhoogste,
wees ook bij ons als wij ons machteloos voelen
om onze zusters en broeders bij te staan.
Zend toch uw Geest om ook ons te inspireren tot hoop,
creativiteit en vindingrijkheid.
Mogen wij toch wegen vinden om hun stem te laten horen
om dove oren te openen, om drogredenen te ontmaskeren.

Gij, Allerhoogste,
Zegen uw mensen met hoop!


Zie voor vorige gebeden van de week de websites van de Raad van Kerken in Nederland en van Kerk in Actie Dank u wel voor uw aanhoudende steun en inzet!

Bidden voor #500kinderen
Deze nieuwsbrief is inmiddels uitgegroeid tot een uitgebreid wekelijks overzicht van allerlei initiatieven rond de actie #500kinderen. Elke nieuwsbrief eindigt met een gebed. U kunt deze gebeden gebruiken voor uw eigen vieringen en gebedsmomenten. Wilt u de weekbrief ook ontvangen, mail dan naar beerjg@hotmail.com.

Dit bericht is met vriendelijke toestemming overgenomen uit Weekbericht nummer 38 over de vluchtelingen van Lesbos, van: Bert Sluijer, Carla Troost, Claudia van Bruggen, Freddy Eikelboom, Joop van Ommen, Philip Troost, Ruth Stoorvogel, Sybrena Vonck en Jan de Beer

Datum: 5 juni 2021
Auteur: Jan de Beer - Weekbericht Vluchtelingen Lesbos
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.kerkinactie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: