MENU
Jacob Engelage nieuwe directeur van Interserve

Jacob Engelage nieuwe directeur van Interserve

01 jul

Jacob (Jop) Engelage (54) is per 1 juli 2021 aangesteld als nieuwe directeur van Interserve Nederland. Hij neemt het directeurschap over van Arco de Leede, die in ja- nuari zijn functie neerlegde. De tussenliggende periode is overbrugd door een interim-directieteam.

Jop is in maart 2021 samen met zijn vrouw, zoon (18) en dochter (16) teruggekeerd naar Nederland na jarenlang met zijn gezin te hebben gewoond en gewerkt in Thailand, Laos en, meest recent, in Myanmar. Zijn laatste rol vervulde hij sinds 2013 als landendirecteur van World Concern, een christelijke noodhulp- en ontwikkelings- organisatie.

Centraal in het leven en werk van Jop staat Mattheüs 28:19: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend al wat Ik u bevolen heb, in acht te nemen.’

“Ik ben dankbaar om ook vanuit Nederland een bijdrage te mogen leveren aan deze oproep van de Here Jezus, en daarmee ook aan de missie en visie van Interserve. Er liggen mooie uitdagingen in het verschiet, met onze werkers in het veld, met de staf op het kantoor in Driebergen en de vele betrokkenen uit de achterban die het werk van Interserve ondersteunen.”

Ook het vervolg van Mattheüs 28 motiveert Jop sterk. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ Jop: “We mogen ook staan op de beloften van onze Heer dat Hij altijd bij ons is. Het is in deze afhankelijkheid dat ik het stokje overneem als directeur van Interserve en met deze belofte dat ik ook alle uitgezonden partners wil bemoedigen en aanmoedigen trouw te blijven om samen Mattheüs 28 uit te voeren.

Datum: 1 juli 2021
Auteur: Interserve - Maarten van de Fliert
Foto: Interserve
Website: http://www.interserve.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: