MENU
Vraag advies over hersteloperatie toeslagenaffaire

Vraag advies over hersteloperatie toeslagenaffaire

08 jul

Kamerleden Grinwis (ChristenUnie), Van Dijk (CDA), Kat (D66) en Nijboer (PvdA) dienen vandaag een motie in die vraagt om een denktank die in de komende zomermaanden in alle vrijheid advies uitbrengt over verbeteringen van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. De uitvoering loopt op dit moment niet goed en de regering geeft aan dat een herijking nodig is. Deze denktank kan het kabinet adviseren over een verbeterde aanpak.

De partijen vragen het kabinet om deze denktank samen te stellen uit gespecialiseerde wetenschappers, advocaten en de gedupeerden zelf. Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

Pieter Grinwis (ChristenUnie): “Het doet pijn dat de overheid zoveel moeite heeft om de schade te herstellen bij gedupeerde ouders en gezinnen. Het is belangrijk dat er een structurele en werkbare regeling komt, die recht doet aan verschillen tussen gedupeerden en zorgt voor echte schadeloosstelling op alle leefgebieden. Laten we voorkomen dat ouders moeten procederen om hun recht te halen. Door een verbeterde aanpak samen ouders en deskundigen, zoals schade-experts en advocaten die gedupeerde ouders bijstaan, hoop ik dat we snel en zorgvuldig kunnen werken aan herstel van schade en herstel van vertrouwen.”

Dit is de betreffende motie:

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er hard gewerkt wordt aan herstel, maar dat het nog niet goed gaat met de uitvoering van de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag en dat de regering in de zevende voortgangsrapportage aangeeft dat een herijking nodig is;
overwegende dat om tot een echte herijking te komen het dienstig is een denktank in te stellen met als opdracht de komende zomermaanden te adviseren hoe de huidige hersteloperatie beter vormgegeven kan worden;
overwegende dat het verstandig is deze denktank onder meer samen te stellen uit hoogleraren, wetenschappers op het gebied van massaschade, advocaten gespecialiseerd in het bestuurs-, fiscaal- en (letsel)schaderecht, (kinder)psychologen én natuurlijk de gedupeerden zelf;
van mening dat deze herijking als doel dient te hebben dat gedupeerden een allesomvattende en duurzame regeling krijgen aangeboden die de werkelijke (gevolg)schade vergoedt, die recht doet aan de verschillen tussen gedupeerden, en de gedupeerden in staat stelt om de hulp in te schakelen die zij nodig achten;
verzoekt de regering een denktank in te stellen die in alle vrijheid kan komen tot een advies voor een goed uitvoerbare schadeafhandelings- en hersteloperatie, en het advies van deze denktank expliciet te betrekken bij de herijking;
spreekt als wens uit dat deze denktank zijn adviezen voorafgaand aan de achtste voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag openbaar maakt,

Grinwis
Inge van Dijk
Nijboer
Kat

Datum: 8 juli 2021
Auteur: Christenunie - G van den Berg
Foto: ChristenUnie - Anne Paul Roukema
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: