MENU
Wat de smalle poort ons leert

Wat de smalle poort ons leert

10 okt

Tijdens onze vakanties waren we ook een keer op pad in Denemarken. Een stad die we bezochten was Tønder. Echt een leuke oude stad en erg gezellig. Terwijl ik rondliep, zag ik een zeer smalle gang tussen twee van de oude huizen, aan het einde een smal tuinhek, waarachter men een tuin kon raden.

Spontaan herinnerde ik me het verzoek van Jezus: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.” (Matteüs 7:13)

Maar hoe verbaasd was ik toen ik bewust het vers las dat ervoor staat: “Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten."

Ik dacht eerst: wat een rare connectie! En toch is dit verband eigenlijk niet zo vreemd, want er zijn enkele opmerkelijke parallellen in de omgang met God en met onze medemensen:

Geen indruk
De beste manier om tot God te komen is te weten dat ik niets heb om indruk op HEM, mijn Schepper, te maken. Ik moet erkennen dat er niets is dat ik zo nodig heb als Zijn genade, barmhartigheid en vergeving. Bij de smalle poort moet alles achter blijven wat mij "brede schouders" geeft vanuit menselijk oogpunt gezien - mijn hoge morele en ethische standaard, mijn academische titel, mijn fortuin, mijn, mijn, mijn ... Ik kan alleen maar komen tot God "zuiver", zoals ik ben. Wat Gods hart beweegt, is alleen mijn bekentenis dat ik een zondaar ben die in alles heeft gefaald en dat ik Hem om vergeving, genade en barmhartigheid vraag.

Kleine kinderen
En eigenlijk kunnen we onze medemensen alleen bereiken met precies deze houding van het hart: nederig, barmhartig en geduldig - maar hoe ongelooflijk moeilijk kan het zijn! Hier is een voorbeeld (een van de vele): Kleine kinderen zijn ongelooflijk schattig - zolang ze om ons lachen, vrolijk piepen en ons laten zien hoe blij ze zijn dat we er zijn! Maar er is ook de andere kant van de lieve kleintjes: de woedeaanvallen als ze hun zin niet krijgen; de opzettelijke ongehoorzaamheid; het "niet willen slapen" wanneer we urenlang niet bij het bed zitten - en deze lijst kan zo vaak worden uitgebreid als je wilt!

Onze pleegdochter
We zullen het niet permanent kunnen veranderen met een harde hand en een luide stem, ook al lijkt het op het eerste gezicht heel duidelijk, maar alleen met nederigheid, geduld en genade en liefdevolle consistentie. Ik moet deze les gewoon leren "met de hulp" van onze kleine pleegdochter! Ik heb nog nooit een kind gezien dat alles zo consequent weigert als haar vrijheid op de een of andere manier wordt beperkt. Dat begint te brullen van woede als ik niet meteen haar wil doet! Mijn "brede schouders" maken helemaal geen indruk op haar, omdat haar wil haar programma is ...

Dienaar
Mijn vrouw en ik worden steeds vaker tot het uiterste gedreven omdat ons geduld helaas niet oneindig is en we ons er altijd van bewust zijn hoezeer we onze God, Zijn bescherming en Zijn vergeving nodig hebben in deze situatie. In de afgelopen dagen en weken bleef ik denken: "Wat als God was zoals ik ...?" Maar God is niet zoals wij! Maar God heeft ons heel duidelijk laten zien wat nederigheid, geduld en liefde betekenen: in Jezus werd Hij mens en nam de gedaante aan van een dienaar, zodat wij ongehoorzame en onwillige mensen kunnen worden gered en, door zijn genade. We zijn geliefde kinderen van God en Hij kan ons van binnen fundamenteel veranderen!

Onze bijbelteksten
In Efeziërs 4:32 zegt Paulus: "Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft." Dit is precies het, niet zo vreemde, verband tussen de verzen van vandaag - en het past in elke levenssituatie!

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en eigen ervaringen en maakt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.

Datum: 10 oktober 2021
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

14 augustus 2022 Wie kan troosten zoals God
14 augustus 2022 En het geschiedde in die dagen
7 augustus 2022 God werd arm voor ons
7 augustus 2022 Niet los verkrijgbaar
31 juli 2022 Dan zullen ze weten

Meer nieuws:

Mijn God
10 jul

Mijn God meer