MENU
Vrouwelijke boeren krijgen vaker toegang tot land in Sierra Leone

Vrouwelijke boeren krijgen vaker toegang tot land in Sierra Leone

18 okt

‘Ik ging naar gemeenschapsbijeenkomsten om te pleiten voor toegang tot land.’ Isatu Fornah uit Mafarray, Port Loko, werd enkele maanden geleden lid van de boerengroep die in het dorp werd gestart. Binnen Fair Rice Sierra Leone ondersteunen we vrouwen om hun positie in de gemeenschap te verbeteren.

In de dorpen hebben vrouwen vaak een achtergestelde positie. Ze hebben bijvoorbeeld minder toegang tot land. De velden rond de dorpen zijn in handen van enkele families. Zij kunnen dorpsgenoten toegang geven om het land te bewerken. Ook mannen die geen land bezitten, moeten van deze families toestemming krijgen om het land te bewerken.

Fair Rice Sierra Leone wil in twee jaar 1.200 vrouwen ondersteunen en hun positie binnen de gemeenschappen verbeteren. Het project richt zich op vijf regio’s in het noorden van Sierra Leone. Rijstboeren en -boerinnen leren om hun opbrengst te optimaliseren, bijvoorbeeld door zelf compost te maken. Dankzij de samenwerking met Mountain Lion Agriculture hebben de rijstboeren een stabiele afnemer die een goede prijs betaald.

‘Sessies zijn waardevol’
Om de positie van vrouwen te versterken, werken we samen met een partner die veel expertise heeft op dit gebied. Tijdens verschillende sessies met dorpshoofden en landeigenaren brengen we de positie van vrouwen onder de aandacht. Ook de vrouwen die land bezitten, hebben vaak geen stem. Zij volgen de beslissingen van de mannelijke landeigenaren.

‘Deze sessies zijn waardevol, want aan het einde van de bijeenkomst hebben de landeigenaren de beperkingen om toegang te krijgen tot de akkers versoepeld,’ vertelt rijstboerin Isatu. ‘Ik heb het geluk dat ik toegang kreeg tot één van de beperkt toegankelijke akkers in Mafarray. Dit jaar hebben mijn man, onze twee kinderen en ik de akker bewerkt. Ik wil pleiten om meer grond te mogen bebouwen. Ik ben er van overtuigd dat als er in meer districten zulke sessies worden gehouden, het landrechtensysteem zal worden herzien en meer mensen toegang krijgen tot akkers.’

Over dit project
Sierra Leone is een vruchtbaar land. Toch is voedselzekerheid een groot probleem. De oorzaak is dat veel boeren kleinschalig werken. Eén van de grote uitdagingen waar Sierra Leone voor staat is: hoe kunnen die kleinschalige boeren meer en kwalitatief hoogwaardig voedsel produceren, zodat hun inkomen stijgt en ze onderdeel worden van een waardeketen?

Dit is de kernvraag die Woord en Daad samen met de lokale partners CTF en Mountain Lion Agriculture aanpakt. De afgelopen jaren steunden we duizenden boeren die aan de rijstfabriek leveren. Ten opzichte van 2019 steeg hun omzet met 20%. In 2020 heeft het Fair Factory Development Fund een investering gedaan in Mountain Lion Agriculture. Met deze kapitaalinjectie kon de fabriek de productiecapaciteit uitbreiden. Dat biedt kansen voor nog meer boeren om aan de fabriek te leveren.

One-stop-shop
Om de samenwerking tussen de fabriek en de rijstboeren goed te organiseren starten we een one-stop-shop. De boeren kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld zaaigoed, materialen en het huren van powerlifters. Ook organiseert de one-stop-shop trainingen voor de boeren en biedt hen rentevrije leningen. Tot slot koopt de one-stop-shop de rijst van de boeren op en levert de rijst aan de fabriek.

Boli’s en moerasland
Het projectgebied valt in twee terreinsoorten uiteen: de boli’s en het moeras. De boeren op de boli’s zijn afhankelijk van regen voor de irrigatie. In de droge maanden wordt de grond hard, waardoor ploegen noodzakelijk is. Deze regio is in de zomer gevoelig voor droogte. In de moerassen is er water genoeg voor irrigatie. Hier zijn overstromingen een uitdaging. In beide gebieden ondersteunen we 1.000 boeren. We bieden hen training om hun oogst te optimaliseren en het land op een duurzame manier te bebouwen.

Bananenplanten langs rijstvelden
De boeren in de moerassen boeken winst door hun irrigatie beter te reguleren. Door de akkers niet constant onder water te laten staan, neemt de uitstoot van broeikasgassen (vooral methaan) fors af. En door aan de rand van de akker bananenplanten te planten, beschermen de boeren hun akkers tegen overstromingen. De bananen leveren ook inkomsten op.

Ploegen het land op
De nationale regering is van plan om voor de boli’s tractoren ter beschikking te stellen. Daarmee kunnen de boeren een groter stuk grond ploegen, waardoor hun productie stijgt. Voor de boeren in de moerasgebieden schaffen we powerlifters aan. Dit is een relatief lichte machine die ingezet kan worden om onder andere akkers te ploegen. De boeren kunnen deze machines huren via de one-stop-shop, hierdoor wordt de investering terugverdiend en stimuleren we het ondernemerschap bij de boer.

Extra uitdaging voor vrouwen
Vrouwelijke boeren hebben extra uitdagingen. Voor hen is de toegang tot land vaak beperkt en ze hebben doorgaans een kennisachterstand. Vrouwen hebben bijvoorbeeld gemiddeld minder onderwijs gehad. Om de positie van vrouwen te verbeteren, wordt in elk district een belangengroep gestart. Deze groepen zetten zich bijvoorbeeld in om de toegang tot landbouwgrond voor vrouwen te verbeteren. Door 1.200 rijstboerinnen te selecteren onderstrepen we de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.

Spaargroepen bieden kapitaal
Voor de boeren is toegang tot kapitaal lastig. In de dorpen zetten we spaargroepen op. Daarmee bouwen de boeren zelf kapitaal op. Ze leggen een deel van hun winst in een kluis. Dat spaartegoed kunnen ze gebruiken voor investeringen of onverwachte kosten. Daarnaast kunnen leden van de groep een lening afsluiten voor investeringen. Door de grote sociale controle in de groep is het risico op misbruik minimaal.

Datum: 18 oktober 2021
Auteur: Woord en Daad
Foto: Woord en Daad
Website: http://www.woordendaad.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: