MENU
Het is geen coronacrisis - het is een capaciteitscrisis

Het is geen coronacrisis - het is een capaciteitscrisis

29 okt

Het Artsen Covid Collectief wordt gevormd door 2160 geverifieerde medici en ondersteund door 33.233 vrienden. Deze onafhankelijke, non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid, kijkt kritisch naar de aanpak van de coronacrisis door de overheid. Hun conclusie: Het is geen coronacrisis - het is een capaciteitscrisis. Lees hier de onderbouwing.

De pers meldt vandaag: ‘Kabinet zint op nieuwe coronamaatregelen: regels voor niet-gevaccineerden geen taboe meer’. Men heeft zorgen over ‘oplaaiende uitbraak’. We zouden nu na anderhalf jaar moeten concluderen dat het coronavirus een virus is waar we mee moeten leren leven en dat deze crisis geen coronacrisis, maar vooral een capaciteitscrisis is in de zorg.

De huidige ziekenhuisbezetting als gevolg van Covid-19 behelst krap 0,5% van de totale zorgvraag. Een toename van Covid-19 en influenza in het najaar was te verwachten. Per week neemt het aantal gevaccineerden met Covid-19 in de ziekenhuizen toe. Wij vinden het schadelijk dat het falende zorgbeleid van de afgelopen decennia aangegrepen lijkt te worden voor het langdurig inperken van grondrechten en ondemocratische wetswijzigingen. Ieder mens heeft recht op goede zorg.

Eenzijdig beleid
Recent nog werd de intensieve zorg verder afgeschaald en CAO-onderhandelingen van verpleegkundigen verlopen nog altijd moeizaam. Terwijl pandemieën al lang verwacht werden, bleef in Nederland jarenlang een schaarste model voor de zorg gelden. Met de coronacrisis wordt een eenzijdig beleid gevoerd, gericht op het inperken van vrijheden en het medicaliseren van de maatschappij in plaats van behoud en bevordering van de volksgezondheid.

Dat het kabinet nu actief stigmatiseert op basis van persoonlijke medische keuzes en actief meewerkt aan segregatie in onze maatschappij, is ontoelaatbaar. Zoals huisarts Felix van der Wissel laatst aan Gommers schreef (LinkedIn): “Wij zijn artsen en wij maken geen onderscheid wie wij helpen of je nu twee pakjes per dag gerookt hebt en longkanker krijgt, of dat je motor rijdt en in een ongeluk krijgt, we helpen… Gaan we de rokende, of motorrijdende of alcohol drinkende gevaccineerden dan ook niet meer toelaten?” 90% van alle Covid-19 opnames op de IC heeft onderliggend lijden, veelal een ‘welvaartsziekte’.

Gezond medisch verstand
Tweedeling creëren op de manier die het demissionair kabinet nu doet, is buiten alle proporties. Oproepen dat de laatste paar procent (veelal gezonde jonge mensen) het probleem zijn om dat ze niet gevaccineerd zijn, is klinkklare onzin. Hoe komen we dan wel zo goed mogelijk uit deze crisis? Niet door gezondheidsdiscriminatie van mensen. Wel door gezond medisch verstand.

We zullen moeten leren leven mét corona en de oorzaken aanpakken die ten grondslag liggen aan deze crisis: het capaciteitsprobleem in de zorg, onze consumptie maatschappij en onze welvaartsziekten. Het Artsen Collectief pleit er daarom voor om nú nieuwe wegen in te slaan en andere oplossingen een kans te gaan geven.
Het kan anders! We nodigen demissionair minister Hugo de Jonge uit tot eenopengesprek.nl

Vier kernpunten Het Artsen Covid Collectief
- Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. De kans dat gezonde mensen andere gezonde mensen ziek maken, is zo verwaarloosbaar klein dat opgelegde maatregelen meer schade doen dan goed.
- Testen op het Sars-CoV-2-virus is alleen zinvol bij klachten of na zg. hoogrisico-blootstelling, en na beoordeling door een arts.
- Vaccineren alleen op vrijwillige basis, alleen de Covid-vatbaren en alleen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. Van de huidige vaccins zijn de lange(re) termijn gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).
- Van angst naar vertrouwen: in plaats van het voeden van angst, dient met behulp van reële en evenwichtige informatie ingezet te worden op het versterken van vertrouwen.

Meer informatie is te vinden op de website van Het Artsen Covid Collectief.

Datum: 29 oktober 2021
Auteur: Het Artsen Covid Collectief
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen - tekening
Website: https://artsencollectief.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: