MENU
Een warm gebaar voor kwetsbare gezinnen in Oost-Europa

Een warm gebaar voor kwetsbare gezinnen in Oost-Europa

30 nov

Het is nauwelijks voor te stellen, maar in Moldavië en Armenië worden elke winter arme mensen in het ziekenhuis opgenomen met bevroren ledematen. Vingers, tenen en soms zelfs voeten moeten geamputeerd worden. En elk jaar weer horen we dat er mensen doodgevroren zijn…

Duizenden arme gezinnen en ouderen vechten elke winter tegen de meedogenloze vrieskou. Wie geen kolen of hout voor de kachel heeft probeert te overleven door zoveel mogelijk kleren aan te trekken en in bed te blijven liggen. Maar als je huis een krot is met kieren en gaten, dan is dat niet afdoende. Dat heeft vreselijke gevolgen zoals bevriezing van ledematen of zelfs mensen die overlijden.

Een onmogelijke keuze
Vanwege alle ellende - stijgende voedselprijzen, werkloosheid, lage pensioenen, corona - liggen mensen ‘s nachts urenlang te klappertanden. Ondertussen piekeren ze zich suf: “Kan ik morgen mijn kinderen nog eten geven? Kunnen we kolen of hout voor de kachel kopen?” Veel arme gezinnen staan voor een onmogelijke keuze: “Besteden we het kleine beetje geld dat we nog hebben aan voedsel of aan brandhout?” Het is de keuze tussen honger lijden of kou lijden. En sommigen hebben zelfs helemaal geen geld meer...

Een warm gebaar
Mensenkinderen wil daarom een warm gebaar maken en deze kwetsbare medemensen helpen. We gunnen ze een warme winter. Help alstublieft mee: 1 zak brandhout, kolen of briketten kost ongeveer 30,- Euro. Een gezin heeft gemiddeld 10 zakken nodig om de strenge winter door te komen. Uw warme gebaar betekent voor deze mensen: (over)leven!!

Over Mensenkinderen
Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheus 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië en Moldavië en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Datum: 30 november 2021
Auteur: Mensenkinderen - Jolanda Heldoorn
Foto: Mensenkinderen
Website: http://www.mensenkinderen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: