MENU
Het verhaal van Shabnam laat me niet los

Het verhaal van Shabnam laat me niet los

21 dec

Henno Couprie van LepraZending schrijft: Toen Shabnam hoorde dat ze lepra had, viel ze in ‘een diep, zwart gat’, omschrijft ze zelf. Ze kwam afgelopen jaar bij ons binnen – je ziet de vlekken in haar gezicht, die zeggen genoeg. Bij Shabnam spoorden we lepra net op tijd op, we behandelen haar, de lepra is gestopt voordat het handicaps kon veroorzaken. Zij was verstoten door de mensen om haar heen, uit angst voor besmetting. Maar nu weet ze: ‘ik ben geliefd’. Het jaar 2022 gaat ze lepravrij tegemoet.

Je begrijpt haar droevige blik
Veel leprapatiënten hadden door corona en lockdowns geen mogelijkheid om hulp te zoeken. Zodra de regels versoepelden, ontvingen we heftige berichten van collega’s in het veld. Ontstoken wonden, beschadigingen in het gezicht, de rillingen liepen over je rug. Ja, dan begrijp je de droevige ogen van Shabnam.

Samen kunnen we lepra voorgoed verslaan, voor Shabnam, voor iedereen. Zonder hulp blijft lepra voortwoekeren. Met een gift draag jij bij aan het vroegtijdig opsporen, snel behandelen en het stoppen van lepraverspreiding. Meer informatie is te vinden via: Leprazending

Shabnams persoonlijke verhaal
,,Vreemde vlekken, gevoelloze handen, wat gebeurt er met mij?’’, vroeg Shabnam zich af. De ergste scenario’s schieten door haar hoofd, vooral: ,,Laat het asjeblieft geen lepra zijn…’’

Snoeihard
Shabnam uit India groeit op zonder moeder. Ze is een tiener als ze de eerste verschijnselen van lepra krijgt. Ze hoopt op een andere diagnose, maar besluit toch om bij ons lepraziekenhuis in Faizabad aan te kloppen. De uitslag is snoeihard: ,,Lepra.’’

Geen aanraking, geen contact
,,Toen bleek dat ik lepra had, wees iedereen me af. Ik miste familie, mijn moeder, aanraking en nabijheid van mensen die om mij gaven.’’ Shabnam verliest haar hoop en de wereld om haar heen wordt donker en zwart. ,,Ik was bang geweest voor de lichamelijke klachten, maar de eenzaamheid door lepra hakte nog dieper.’’

Een arm om mij heen
,,Wát een verademing om in die toestand te ontdekken dat de zorgwerkers in het lepraziekenhuis niet alleen mijn lepra behandelen, maar ook naar mij omkijken, mij liefde geven – ineens voelde ik een arm om mij heen.’’

Zoeken naar lichtpuntjes
,,De leprabehandeling is zwaar, mijn lichaam reageert heftig op de medicijnen. Maar ik weet dat het de lepra stopt. Zonder behandeling is mijn toekomst uitzichtloos, wordt mijn lichaam beschadigd en zal ik nooit meer mijn plek in de maatschappij in kunnen nemen. Soms moet ik echt zoeken naar lichtpuntjes, maar ik zie ze… Het is een weldaad om mensen om me heen te hebben, die naar me omzien’’, zegt Shabnam.

Jij bent die arm om haar heen
Dank je wel dat je wilt omzien naar leprapatiënten als Shabnam. Jouw steun is als een arm om mensen als Shabnam heen, met jouw bijdrage geef je haar behandeling en een hoopvolle toekomst.

Lepra is gestopt in haar lijf
Shabnam krijgt nu langzaam haar leven weer terug. Ze leert haar wonden verzorgen en ze krijgt onderwijs. ,,Voorzichtig durf ik naar de toekomst te kijken en zie ik mezelf weer meedoen aan het leven. Als ik denk aan al die mensen, ver van hier, die iets van zichzelf geven, om mij en al die andere leprapatiënten te helpen, dan word ik vanbinnen heel stil en dankbaar…’’

Voor alle mensen, één voor één
We weten dat Jezus met ontferming bewogen is voor mensen met lepra. Wil jij ook van betekenis zijn voor hen? Laten we samen optrekken naar het jaar 2035, het jaar waarin we leprabesmetting gestopt willen hebben. Zonder hulp blijft lepra voortwoekeren, maar samen met jou maken we van lepra geschiedenis. Voor Shabnam, ja voor alle mensen, één voor één.

In deze decembermaand staan rijen mensen bij onze lepraziekenhuizen. Zij krijgen een boodschap die je nooit hoopt te horen: ‘je hebt lepra’. We willen hen zo graag allemaal helpen, voordat lepra hun lichaam ernstig beschadigt. Het klopt, de kennis en kunde hebben we in huis, maar we kunnen het niet alleen. Mag ik je daarom vragen: wil jij deze kerst een onvergetelijk geschenk geven aan een leprapatiënt? Voor 24 euro bevrijd je iemand als Shabnam van lepra.

Bezoek deze link voor alle informatie: Leprazending

Datum: 21 december 2021
Auteur: Leprazending - Henno Couprie
Foto: Leprazending
Website: http://www.leprazending

Dit artikel delen:

Meer nieuws: