MENU
Stevan: volgend jaar posters op veel plaatsen in Nederland

Stevan: volgend jaar posters op veel plaatsen in Nederland

23 dec

Stichting Stevan: In 2020 hebben we nog enkele campagnes gedaan met de inmiddels bekende affiche gebaseerd op de schitterende gelijkenissen uit Lucas 15. Daarin wordt Gods zoekende en zelfopofferende liefde zo treffend beschreven. Deze campagnes waren al ruim voor de pandemie gepland. Als alles volgens ons plan verloopt, zult u komend jaar op extra veel publieke plaatsen in Nederland posters tegenkomen.

We zijn momenteel de poster aan het reviseren, waarbij we hem nog meer en breder uitnodigend willen maken. Dit sluit aan op de boodschap uit de genoemde gelijkenissen, waarbij we wijzen op het feest in de hemel als er één mens is die aan Gods uitnodiging gehoor geeft. Het is helaas niet meer gelukt om de aanpassing nog voor het einde van 2021 rond te krijgen.

Dit betekent dat er in 2021 nauwelijks campagne is gevoerd. We hebben van de betrekkelijke rust vanwege de pandemie en het veranderde straatbeeld gebruikgemaakt om wat meer te netwerken. We hebben onze website verder opgeknapt en zijn in contact met diverse partijen om te zien of er krachten gebundeld of dingen samen gedaan kunnen worden waardoor het bereik en het effect van onze acties zullen worden vergroot.

Het is prachtig om te zien hoe God gewoon doorwerkt in de levens van mensen die de posters hebben gezien. Een van hen was een buschauffeur. Hij was enkele jaren geleden letterlijk stil komen te staan met de bus voor een van de posters waarin wordt aangegeven dat Gods volmaakte liefde de angst laat verdwijnen. Dat was het juiste woord op het goede moment en gaf voor deze man de doorslag om zijn leven aan Jezus te geven. De tekst op de poster gaf hem precies het antwoord in zijn unieke situatie.

Juist in het achterliggende jaar kwam de broeder die als ontwerper betrokken is bij het werk van Stichting Stevan, zomaar een keer in een kerkdienst in een andere plaats. Het was juist in deze dienst op deze zondag dat deze buschauffeur zijn verhaal deelde, waarin duidelijk werd dat een boodschap vanuit Gods Woord op een poster nog steeds een leven kan veranderen.

Dat verhaal werd natuurlijk al snel gedeeld met het hele Stevan-team. Hierbij delen we het ook graag met u. Het zijn deze verhalen die ons ook bemoedigen om in tijden waarin de respons beperkt is, toch door te gaan.

Plannen voor 2022
Als alles volgens ons plan verloopt, zult u komend jaar op extra veel publieke plaatsen in Nederland posters tegenkomen. Zowel de stationabri’s als de straatabri’s willen we daarvoor gebruiken. U kunt deze tegenkomen in stations, bushokjes, winkelcentra, parkeergarages, op pleinen, bij stadions en gewoon langs de doorgaande wegen. Zoals inmiddels gebruikelijk gaat het zowel om abri’s op papier als om digitaal uitgevoerde posters met bewegend beeld. Juist in het licht van de verdeeldheid rondom zoveel actuele thema’s willen we graag ook met een affiche komen rondom het thema ‘Verbinding’. God wil graag dat we met Hem verbonden zijn en dat we vanuit die relatie liefde en hoop doorgeven aan de mensen om ons heen.

Relatie gaat ver uit boven meningen en opinies. We zitten momenteel in de ontwerpfase van dit thema en weten nog niet helemaal zeker of dit gaat lukken. Wijsheid en creatief inzicht zijn nodig. We zijn inmiddels in gesprek met enkele professionals over tekst en vormgeving. Wij blijven als kleine stichting altijd openstaan voor suggesties en ook voor vernieuwende en effectievere manieren om veel mensen te bereiken met de krachtige evangelieboodschap van Gods liefde. We zijn dankbaar dat er enthousiaste christenen zijn die ons concepten en ideeën sturen. Dat helpt enorm om tot nieuwe ontwerpen te komen.

Momenteel zijn we als Stichting Stevan in contact met de bij velen wel bekende Stichting Agapè om te zien hoe we in de campagne ‘Er is altijd Hoop’ (www.erishoop.nu) zouden kunnen samenwerken. Wellicht kan dit ook op andere terreinen. Zo wordt er nu ook al vanuit de Stevan website (www.Stevan.nl) gelinked met www.IkzoekGod.nl. Deze laatste website valt ook onder het beheer van Agapè.

Ook voor 2022 vertrouwen we erop dat God Zelf zal voorzien. Het is Zijn liefde die ons aanspoort en Hij is trouw. Het belooft een mooi jaar te worden. Hij is erbij.

Datum: 23 december 2021
Auteur: Stevan - Nieuwsbrief
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.stevan.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: