MENU
Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

01 jan

Column - Je mag best weten dat ik de eerste dagen van een nieuw jaar als lastig ervaar. Lastig, omdat ik aanneem dat mensen die ik ontmoet van mij verwachten dat ik hen een nieuwjaarswens meegeef. Maar wat moet ik dan zeggen? 'Gelukkig nieuwjaar', of 'De beste wensen', of 'Een gezegend nieuwjaar?' Zeg het maar.

Ik ben op gegroeid met de woorden ‘Gelukkig nieuwjaar’. In de loop der tijd heb ik dat veranderd in ‘De beste wensen’. Ik beweeg mij echter ook in kringen waarvan ik aanneem dat ze van mij verwachten dat ik ‘Gezegend nieuwjaar’ zal zeggen. Als die kring uit gelovigen bestaat is niet zo moeilijk. Dan wens je iedereen een gezegend nieuwjaar. Maar wat als de kring niet zo homogeen in haar samenstelling is. Moet ik dan eerst iemand inschatten om vervolgens er een nieuwjaarswens bij te kiezen. Je wenst iemand die niet in God gelooft, dus ook niet in Zijn zegeningen, toch geen gezegend nieuwjaar. Een geheelonthouder bied je toch ook geen glas wijn aan, ook al ben jezelf nog zo overtuigd van de excellente kwaliteit van de wijn. Snap je een beetje mijn dilemma?

Ik heb inmiddels gekozen voor een andere formulering en wel deze: 'Alle goeds in alle opzichten.' Kort en bondig. Maar dat vraagt om een nadere toelichting

'Alle goeds'
In die twee woorden vat ik alles samen wat ik iemand aan goeds toewens. En dat is wat mij betreft heel veel. Niet alleen geluk, gezondheid, zegen, voorspoed, maar ook barmhartigheid, verdraagzaamheid, geduld en nog heel veel goeds meer. Dat bedoel ik met ‘alles goeds’.

'In alle opzichten'
Mijn wens heeft niet alleen betrekking op het privégebeurenvan de persoon die tegenover mij staat, maar op zijn/haar werksituatie of de omstandigheden waarin hij/zij zich bevindt of komt te bevinden. Kortom, in elke situatie.

Schietgebedje
En dat is nog niet alles. Ongehoord voeg ik er ook een schietgebedje aan toe. Die mogelijkheid heb ik afgekeken van Daniël. Van hem lezen we dat hij tot de koning sprak en bad. Wij noemen dat een schietgebedje.
Als ik mijn nieuwjaarswens uitspreek ‘alle goed in alle opzichten’ mag ik daar in stilte aan toevoegen “Heer, zegen hem/haar!”

Ik weet niet of je hier iets aan hebt. Zo ja, neem de formulering en het daarbij behorende schietgebedje gerust over. Zo niet, ga dan gewoon verder met jouw gebruikelijke nieuwjaarswens.
De lezers van www.christelijknieuws.nl wens ik in ieder geval een gezegend nieuwjaar.
Maranatha

Willem van Leiden

Datum: 1 januari 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christelijknieuws.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

14 augustus 2022 Wie kan troosten zoals God
14 augustus 2022 En het geschiedde in die dagen
7 augustus 2022 God werd arm voor ons
7 augustus 2022 Niet los verkrijgbaar
31 juli 2022 Dan zullen ze weten

Meer nieuws:

Mijn God
10 jul

Mijn God meer