MENU
Persoonlijke band met predikant steeds belangrijker

Persoonlijke band met predikant steeds belangrijker

07 jan

Een persoonlijke band met de predikant wordt steeds belangrijker. Dat blijkt uit onderzoek van Ik ben, een campagne van de Theologische Universiteit Kampen en Steunpunt KerkenWerk. Zij deden onderzoek onder ruim 700 twintigers, dertigers en veertigers naar wat zij belangrijk vinden in een predikant.

De respondenten hechten meer waarde aan een persoonlijke band met hun predikant, dan aan het gezag of autoriteit. Waar dit vroeger vanzelfsprekend en belangrijk was, geldt dat nu voor nog geen 25% van de twintigers, dertigers en veertigers. Desondanks gelooft een grote meerderheid (75%) van hen wel dat een predikant door God geroepen is tot het ambt. Dat ambt hoeft volgens de respondenten niet per se meer full time te worden uitgeoefend; slechts een derde van alle respondenten denkt dat een predikant zijn/haar werk het beste kan doen als dit full time gebeurt.

Inspirerend en verbindend
Volgens de respondenten moet een predikant vooral goed zijn in preken (90%) en pastoraat (74%). Als belangrijkste eigenschappen voor een predikant noemen zij inspirerend en verbindend. Verbinding blijkt echter ook het belangrijkste verbeterpunt voor predikanten. De respondenten verlangen bij predikanten naar meer verbinding met ‘vandaag’; het dagelijks leven en de huidige maatschappij. Dat verklaart wellicht ook waarom slechts een minderheid (42%) bevestigend antwoordt op de vraag ‘Mijn predikant speelt een belangrijke rol in mijn geloofsleven’. Veel deelnemers geven hier aan dat zij graag met ja willen antwoorden, maar dat de realiteit anders is. Toch noemt een grote meerderheid (70%) een predikant nog steeds onmisbaar voor de gemeente, twintigers zijn hier zelfs nog stelliger in dan dertigers en veertigers.

Meer zelf doen
Ruurd Kooistra van Steunpunt Kerkenwerk, één van de organisaties achter de ‘Ik ben’ campagne en de peiling, is blij met de resultaten van het onderzoek: “Al decennia lang verandert er van alles in kerkelijk Nederland. We zien hierdoor dat generaties anders zijn gaan denken over de rol van predikant. Waar een predikant vroeger als onmisbaar werd gezien voor de eigen kerk, wordt daar nu veel meer gevarieerder over gedacht, ook door mensen die op besluitvormingsposities zitten in de kerk. Dan gaat het over vragen als ‘moet het wel een full time baan zijn?’ en ‘kunnen we niet meer zelf doen?’ tot ‘wat moet een predikant eigenlijk kunnen?’ Dit onderzoek geeft ons waardevolle inzichten hierover.” Een volledig verslag van het onderzoek is te vinden op www.ik-ben.nl.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de ‘Ik ben’ campagne van de Theologische Universiteit Kampen en Steunpunt KerkenWerk (die GKv en NGK adviseert in hun rol als “werkgever” en beheerder). Met deze campagne willen zij laten zien wat het beroep van predikant/theoloog inhoudt en wat de toegevoegde waarde is voor de kerk van nu.

Datum: 7 januari 2022
Auteur: TU-Kampen - Eline Akkerman
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.tukampen.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Levend
26 jun

Levend meer