MENU
Mistig

Mistig

28 jan

Column - Een kompas hoort tot de vaste inventaris van mijn rugzak. Ik zal je uitleggen waarom. Als ik als boswachter varend toezicht heb in ons natuurgebied moet ik een vrij groot meer oversteken. Dat is nooit een probleem geweest. Elke keer heb ik bij de oversteek de overkant van het meer kunnen zien en wist ik welke koers ik moest varen. Maar er kan ook onverwacht een dichte mist ontstaan.

Collega’s van mij kunnen daarover meepraten. Als je dan op het meer zit en je hebt geen kompas bij je dan begin je rondjes te varen. Mocht een dichte mist mij overvallen dan kan ik met behulp van mijn kompas toch koers houden en veilig de overkant van het meer bereiken.

Ik ervaar de tijd waarin we leven soms als mistig. Verschillende ‘angstaanjagende’ geluiden komen op mij af. Ik denk daarbij aan problemen zoals bedreiging van de wereldvrede, armoede, energie en klimaat. Maar ook aan de pandemie. De stroom van (tegenstrijdige) informatie is soms voor mijn kleine kwetsbare grijze schijf wat te groot.

Het Covid-virus houdt mij vandaag nogal bezig. Het roept tal van vragen bij mij op waar ik geen antwoord op heb. Het maakt me zelfs wat onrustig. Die onrust drijft me uit tot God. En in die onrust komen de volgende woorden bij mij naar boven.

In de eerste plaats de bekende uitspraak van kerkvader Augustinus, te lezen in de openingszin van zijn boek Belijdenissen: ‘ons hart kent geen rust tot het rust vindt in u’. Die uitspraak mag ik leggen naast bekende woorden uit Psalm 42 “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God.” (verzen 6 en 12).

Ik concentreer mij op andere bijbelteksten waarin sprake is van rust die God geeft. Ik richt mijn kompas op Hem die gezegd heeft “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. En wat gebeurt? Langzaam maar zeker keert de rust in mijn hoofd terug en trekt de mist op. Wat mij als kleingelovige is overkomen mag ook de ervaring van elk van mijn medegelovigen zijn. Daarom roep ik je ertoe op een goed gebruik te maken van je Kompas. De naald daarvan wijst altijd naar Eén Persoon en van daaruit kan je je koers bepalen.

Willem van Leiden

Datum: 28 januari 2022
Auteur: Willem van Leiden
Foto: © Ronald Messemaker
Website: http://www.christelijknieuws.nl/willemvanleiden

Dit artikel delen:

Meer nieuws:

Vakantie
15 mei

Vakantie meer

Beloning
28 apr

Beloning meer