MENU
visual
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn
80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn

80-ste editie van de Paaszang op het Raadhuisplein Apeldoorn

22 apr

Het Interkerkelijke comité ‘Paaszang Raadhuisplein’ organiseerde op zondag 17 april 2022 voor de 80-ste keer een paassamenzang op het Raadhuisplein te Apeldoorn. Rond 08.00 uur waren enkele honderden bezoekers aanwezig op het plein om bekende paasliederen te zingen en te luisteren naar een korte meditatie van Ine Voorham. Marcel van Straten verzorgde de begroeting en Wieger Sikkema las enkele Bijbelgedeelten voor en bad samen met de aanwezigen het 'Onze Vader'. Het fotoverslag is alleen te zien op een pc, laptop of tablet, niet op een mobiel.

Deze jaarlijkse ‘Paasjubel’ is in april 1942 gestart door de gezamenlijke kerken en het Leger des Heils als daad van verzet tegen de oorlog en bezetting. Vanaf die tijd is het een unieke traditie in Apeldoorn. Dit jaar is het de 80ste keer, en opnieuw een bijzonder evenement mede ook gezien de huidige spanningen in Europa. Vooraf was er een prachtig carillonspel van bekende paasliederen.

Begroeting
Marcel van Straten vertelde dat hij blij is dat de openluchtsamenkomst weer georganiseerd kan worden: 'We hebben twee jaar moeten wachten en er is veel gebeurd in die periode, ook in mijn persoonlijke leven. Mijn beide ouders waren eigenlijk vanaf het allereerste begin van deze 'Paaszang' aanwezig, en op hoge leeftijd bleven ze trouw komen, zelfs nog tot twee jaar geleden. Helaas zijn ze in de coronaperiode beiden overleden. Deze 'Paaszang' is juist in deze tijd met de oorlog in Oekraďne extra bijzonder. We zijn dankbaar dat we dit samen mogen vieren. De Heer is opgestaan... de Heer is waarlijk opgestaan.'

Samenzang
Het muziekkorps van het Leger des Heils verzorgde de samenzang. De volgende liederen werden gezongen: Daar juicht een toon, Samen in de Naam van Jezus, Christus onze Heer verrees, Kroon Hem met gouden kroon en U zij de glorie.

De Here noemt je naam
Ine Voorham las uit de Bijbel Johannes 20:1-18a en hield een korte toespraak. Ze legde uit dat het voor Maria heel bijzonder geweest moet zijn toen de Here Jezus haar naam uitsprak bij het open graf. Zoals de Here Maria kende en haar naam noemde, zo kent Hij ook ons persoonlijk. Hij heeft ons lief en Hij heeft het verlossingswerk aan het kruis ook voor ons verricht. Laten we dit blijde nieuws vandaag verder vertellen.

'Onze Vader'
Wieger Sikkema las 1 Korinthe 15:20-25 en Johannes 16:33. Daarna sloot hij af met het gemeenschappelijk bidden van het 'Onze Vader'. Het laatste lied werd enthousiast meegezongen door de honderden aanwezigen: 'U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer!'

Datum: 22 april 2022
Auteur: Redactie Christelijknieuws
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.evangelisatie-apeldoorn.nl

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

1 april 2018 Paaszang op het Raadhuisplein in Apeldoorn

Meer nieuws: