MENU
ChristenUnie: trek met kerken op bij opvang statushouders

ChristenUnie: trek met kerken op bij opvang statushouders

23 mei

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers roept zijn achterban en lokale vertegenwoordigers van zijn partij op om samen met kerken en vrijwilligersorganisaties werk te maken van de opvang van statushouders. De Protestantse Kerken in Nederland willen dat kerken en kerkleden meezoeken naar ruimtes waarin zij (tijdelijk) opgevangen kunnen worden.

Segers doet die oproep op het congres van zijn partij, dat vandaag wordt gehouden in Zwolle. Segers vindt dat lokale overheden en kerken de handen ineen moeten slaan om dat tot een succes te kunnen maken. Als samenleving staan we voor een grote uitdaging om mensen die omwille van hun eigen veiligheid hierheen zijn gekomen, ook daadwerkelijk onderdak te bieden. Vanuit die samenleving komen initiatieven, zoals nu van de kerken en takecarebnb, om daaraan bij te dragen. De overheid moet zich dan een bondgenoot tonen. Als ChristenUnie kunnen we een rol spelen om in die lokale overheden te zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

Jurjen de Groot, directeur dienstenorganisatie van de Protestantse Kerken in Nederland: We roepen kerken op om te kijken: wat kunnen we doen? Hebben we ruimtes die geschikt zijn om statushouders op te vangen? Zijn er kerkleden die onderdak kunnen bieden? Maar dat is het startpunt, niet het eindpunt. Lokale overheden moeten faciliteren, ondersteunen en begeleiden om dit tot een succes te kunnen maken.

Er leven momenteel ongeveer 13.000 statushouders in Nederlandse asielzoekerscentra. Zij hebben hun asielprocedure afgerond recht op verblijf in Nederland, maar kunnen niet aan woonruimte komen. Wanneer dat wl zou lukken, komt er in de azcs ruimte vrij om asielzoekers op te vangen.

Datum: 23 mei 2022
Auteur: Christenunie - Gert-Jan Segers
Foto: Henk-Jan Oudenampsen
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: