MENU
Omwille van Zijn Naam

Omwille van Zijn Naam

11 sep

Column - Dit jaar waren we met Hemelvaartsdag in het Nationaal Park "De Alde Feanen". We hebben erg genoten van de tijd daar: de eerste vakantie na een aantal, voor ons, zeer uitdagende maanden; eindelijk rust en een beetje ontspanning. We hadden onze fietsen bij ons en hebben een paar mooie fietstochten gemaakt.

Twee keer fietsten we van Warten naar Grou. De weg daarheen was voor mij als natuurliefhebber bijzonder, omdat hij was aangelegd als een "ecologisch berm". Tussen de weg en het fietspad lag een brede bloeistrook, zelfs met dood hout, alles dus wat nodig was voor het leven van onze insecten. Dit alles was, zoals ik in Nederland gewend ben, mooi om te zien. Het moet trouwens gezegd dat de Nederlanders zeer getalenteerd zijn in het verzorgen van de natuur op zo'n manier dat ze niet alleen mooi is om naar te kijken als je er langs loopt, maar ook uitnodigt om gewoon stil te blijven staan en het eens goed van dichtbij te bekijken!

Deze foto van het (fiets)pad langs de weg naar Grou deed me ook een beetje denken aan het derde vers van Psalm 23: "Hij leidt mij in paden van gerechtigheid om zijns naams wil."

De grote en almachtige God leidt ons christenen op de paden van gerechtigheid. Maar helaas betekent dit niet dat wij altijd en te allen tijde alleen datgene doen wat naar Gods heilige en rechtvaardige maatstaven is! Want wij als mensen zijn helaas onvolmaakt en daardoor vatbaar voor alles wat "zonde" wordt genoemd. Maar God geeft er wel om, Hij laat niet zomaar "alle Fünfe grade sein", zoals we dat hier in Duitsland graag noemen, als we het niet zo nauw nemen met wat als fatsoenlijk en welopgevoed wordt beschouwd. God en zonde gaan net zo min samen als licht en duisternis!

Misschien leidt God ons niet noodzakelijkerwijs langs de paden der gerechtigheid met wegwijzers zoals wij die kennen van de weg en het fietspad - hoewel wij wel een onmiskenbare wegwijzer hebben in de Bijbel - maar God heeft ons mensen toegerust met een geweten dat domweg altijd van zich laat horen als wij dingen van plan zijn die niet in overeenstemming zijn met Gods regels. In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus in hoofdstuk 2:15 over de "volken die geen wet hebben": "... doordat hun geweten getuigt en hun gedachten elkaar beschuldigen of zelfs verontschuldigen...". Ons geweten is dus geen "uitvinding" van een of andere christelijke kerk die ons afhankelijk wil houden, maar het is ons door onze Schepper gegeven als een gids, opdat wij zouden kunnen wandelen op de paden der gerechtigheid.

Eerlijk gezegd, hoe gaan we om met ons geweten? Mag het ons vermanen en berispen of moet het zwijgen omdat het te vaak een onaangename beschuldiging is? Zijn wij misschien al zo gewend geraakt aan de tegenwoordig op vele plaatsen gepropageerde liefdevolle God, die de zonde haat, maar de zondaar zo liefheeft, dat Hij de zondaar alles vergeeft en hem bovenmate zegent, zonder dat de zondaar zelfs maar hoeft te lijden onder het besef van zijn zondigheid en naar vergeving hoeft te verlangen? Dan zou ons geloof gevaarlijk scheef groeien!

Want Hij, Jezus, wil ons leiden op de paden van gerechtigheid "om Zijns Naams wil"! Onze weg en onze gehoorzaamheid aan Jezus en de Bijbel is (helaas) geen privé-aangelegenheid, maar in en met ons leven als christen gaat het in de eerste plaats om de eer van de naam van Jezus Christus.

Als wij denken dat wij alles mogen doen, dan zullen wij, wanneer een onreine handeling of daad aan het licht komt, daarmee de naam van onze Here Jezus bezoedelen!

Daarom - wanneer ons geweten spreekt, doen wij er goed aan onze plannen eerlijk en met de Bijbel in de hand te onderzoeken en dan met moed en vertrouwen beslissingen te nemen, zodat wij onze weg kunnen gaan tot eer van de Here Jezus.

Lars Kruger
Lars Krüger
Lars woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor christelijknieuws.nl schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedachten uit de Bijbel. Vertaling artikel: redactie christelijknieuws.nl

Datum: 11 september 2022
Auteur: Lars Kruger
Foto: © Lars Kruger
Website: http://www.christelijknieuws.nl/larskruger

Dit artikel delen:

Gerelateerde artikelen:

27 november 2022 Vrijheid
27 november 2022 Communiceren tot genoegen van God
20 november 2022 Wat werkelijk telt
20 november 2022 Vroeger en nu
13 november 2022 Ik stop ermee