MENU
Gert-Jan Segers: Aftreden Henk Staghouwer voor ons een bitter moment

Gert-Jan Segers: Aftreden Henk Staghouwer voor ons een bitter moment

06 sep

Gisteren heeft Henk Staghouwer bekendgemaakt dat hij gaat stoppen als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en dat maakt het voor mij een verdrietige dag. Negen maanden geleden had Henk de moed om ‘ja’ te zeggen toen ik hem vroeg om vanuit Groningen over te komen en minister te worden.

Van dichtbij heb ik gezien hoe hij alles heeft gegeven om die pittige verantwoordelijkheid waar te maken. Ook op de momenten dat het zwaar was. In het contact met boeren en vissers zag je dat hij een man van de praktijk was met hart voor de sector. Dan was Henk op z’n best.

Henk heeft mij dit weekend gemeld dat het voor hem nu hier stopt. In zijn verklaring bij zijn aftreden geeft hij aan dat hij zich steeds meer de vraag stelt of hij de aangewezen man is om als minister de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat, aan te gaan. Die eerlijkheid kenmerkt Henk ook. Henk zat hier nooit voor zichzelf, maar altijd voor de zaak. Voor perspectief voor het platteland. Voor landbouw en voor natuur en om ervoor te zorgen dat die twee met kringlooplandbouw steeds meer hand in hand gaan. Het zijn grote uitdagingen die hij met een minstens zo grote gedrevenheid aan is gegaan. En daar ben ik hem dankbaar voor.

Uiteraard heb ik begrip voor Henks beslissing, respecteer ik die ook, maar ik vind dit ook een bitter moment. Allereerst voor Henk zelf, maar ook voor ons als ChristenUnie-team. We willen elkaar – in goede en kwade dagen – vasthouden en helpen. Zo wil ik dat wij opereren hier in Den Haag, als hecht team. En het is niet gelukt dat team intact te houden. Dat maakt deze dag een beroerde.

Statement aftreden Henk Staghouwer
Toen ik aantrad als minister wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land- en tuinbouw en in de visserij. Dat het nodig is om met de sector naar de toekomst te kijken. Om werk te maken van een nieuw perspectief. Boeren en vissers hebben zekerheid nodig over waar het met de sector heengaat, zodat ze kunnen investeren en ondernemen. En als voormalig ondernemer voel ik dat met ze mee.

Ik ben begin dit jaar dan ook vanuit Groningen naar Den Haag gekomen om vanuit die gedrevenheid, gezamenlijk met alle partijen in de landbouw en de visserij, werk te maken van de enorme opgaven waar we voor staan en om met elkaar de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Dat die opgaven groot zijn, is duidelijk.

Ik heb mezelf de vraag gesteld: ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit leiding te geven aan de grote opgaven die er liggen? Ik ben zelf afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. Ik treed om deze reden terug als minister van Landbouw. Ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde mensen van het ministerie het allerbeste toe.

Datum: 6 september 2022
Auteur: ChristenUnie - Gert-Jan Segers
Foto: Christenunie
Website: http://www.christenunie.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: