MENU
Voorbedezondag evangelisatie

Voorbedezondag evangelisatie

20 jun

Op zondag 20 juni vindt de jaarlijkse voorbedezondag voor evangelisatie plaats. Het centrum Dienstverlening Gereformeerde kerken (voorheen o.a. DTeg) en de vereniging Evangelisatie & Recreatie (E&R) vragen deze voorbede aan.

© foto christelijknieuws.nl (gospelgroep op camping E&R-actie)

Het is belangrijk dat in de Nederlandse samenleving voluit de reddende liefde van Jezus Christus gehoord wordt. De boodschap van redding mag niet verloren gaan voor een samenleving die zich daarvan lijkt af te sluiten. Er wordt op veel plaatsen praktisch en organisatorisch werk verzet om dit mogelijk te maken, maar dit werk heeft alleen zin als het gedragen wordt door gebed. Wij willen u ook persoonlijk oproepen dit werk in uw gebed mee te nemen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de vele evangelisatieactiviteiten die in het land plaatsvinden. En misschien wordt er ook wel in uw plaats actief en georganiseerd geëvangeliseerd. Zo komen steeds meer Nederlanders in aanraking met de grootheid van God. Maar veel belangrijker is dat zij God ook daadwerkelijk willen toelaten in hun leven. Wij willen u vragen te bidden voor uw wijk- en plaatsgenoten, dat zij hun harten mogen openen voor de God van het Leven. Ook willen wij u vragen te bidden voor de werkers in het land. Dat zij geleid door de heilige Geest de juiste woorden vinden om over onze grote God te vertellen. Concreet zijn dat de predikanten en opbouwwerkers die actief zijn in herplanting van kerken en gemeentestichtingsprojecten. En het zijn vrijwilligers die hun vrije tijd of vakantieweek besteden aan de voorbereiding en uitvoering van stads-, dorps- of campingprojecten. Gebed voor de mensen die in de gemeente actief betrokken zijn bij evangelisatie (EC, Alpha, Emmaüs, Kinderwerk, AiA/sonriseprojecten, in gevangenissen, enz.).
Via de website van het Centrum Dienstverlening (www.centrum-g.nl) en de website van de vereniging E&R (www.eenr.nl) is een leesrooster te downloaden (vanaf 19 mei). Ook kunt u daar meer informatie vinden over evangelisatie of u aanmelden om de komende zomer actief mee te doen op één van de E&R projecten.

Datum: 20 juni 2010
Website: http://www.eenr.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: