MENU
Werken vanuit waarden voegt waarde toe

Werken vanuit waarden voegt waarde toe

09 jan

In de Nota arbeidsvoorwaardenbeleid 2012 staan de standpunten van christennetwerk|gmv, ten aanzien van de sociaaleconomische ontwikkelingen in de Nederlandse maatschappij. Ze kiezen in 2012 voor Waarde(n)vol werken. Dat is werken vanuit Bijbelse waarden. Vanuit deze waarden kijken ze naar onze omgeving en onze medemens. GMV: 'Als we zo ons werk doen, dan voegt dat waarde toe.'

Door Christus heen mogen we dan van betekenis zijn voor een ander en zijn we van waarde voor de omgeving en de maatschappelijke context waarin we leven. Dat betekent dat we zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de aan ons gegeven talenten, die ontwikkelen en ten dienste stellen aan anderen, ieder op zijn eigen plaats en in zijn eigen context.

In onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden zal christennetwerk|gmv in 2012 2% loonsverhoging vragen met een plafond van 3% voor sectoren en bedrijven waar het goed gaat. Het vaststellen van de loonvraag is maatwerk. In alle gevallen zal christennetwerk|gmv rekening houden met de specifieke omstandigheden in een sector of in een bedrijf. Wel is de insteek in cao-onderhandelingen ‘behoud van koopkracht en waar mogelijk een impuls’. Door de koopkracht te behouden blijven mensen vertrouwen houden in de economie. Daarom wil christennetwerk|gmv dat de lonen in 2012 tenminste gecorrigeerd worden voor de inflatie.

Voor christennetwerk|gmv is het belangrijk dat werknemers die willen werken, maar door omstandigheden dat tijdelijk of structureel niet kunnen, wel in de gelegenheid gesteld worden om te participeren. In 2012 willen we aandacht vragen voor de kansen van deze groepen. Christennetwerk|gmv streeft ernaar om in cao’s of arbeidsvoorwaardenregelingen afspraken met betrekking tot participatie te maken voor deze groep werknemers. Wij onderkennen het belang van het hebben van regulier werk, maar in situaties waarin dat niet mogelijk is moet gezocht worden naar andere oplossingen. Oplossingen die in ieder geval structurering van het leven en maatschappelijke deelname bevorderen.

Datum: 9 januari 2012
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.cgmv.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: