MENU
Bijbelverspreiding: niet voor niets wel gratis

Bijbelverspreiding: niet voor niets wel gratis

24 jun

De Gideons International is een vereniging van zakenmensen, zelfstandigen en leidinggevenden die christen zijn. De Gideons zijn vrijwilligers die in 180 landen over de gehele wereld actief zijn. De vereniging is in 1899 opgericht en groeit gestadig. Zij heeft ruim 265.000 mannen en vrouwen als leden, die bij de verspreiding van Gods Woord een specifieke taak hebben.

Het hoofdkantoor bevindt zich in Nashville, Tennessee / USA. Het merendeel van de leden woont buiten de Verenigde Staten. De vereniging is op geen enkele wijze verbonden met kerken of andere instellingen die zich bezighouden met Bijbelverspreiding of evangelisatie. De persoonlijke inzet van de leden vormt de basis van het werk.

Gebed is de belangrijkste pijler van de Gideons. De Gideons beschouwen zich als verlengstuk van de kerken en gemeenten. Iemand die na ontvangst van een Nieuw Testament aan de Gideons om pastorale begeleiding vraagt wordt altijd doorverwezen naar een plaatselijke kerk of gemeente. Alle Bijbels en Nieuwe Testamenten worden gratis ter beschikking gesteld. De leden betalen zelf de kosten van hun afdeling en dragen door hun contributie bij aan de uitgaven op internationaal niveau.

In kerkdiensten of andere samenkomsten van gemeenten geven de Gideons getuigenissen door van mensen wiens leven door het lezen van de Bijbel is veranderd en vragen zij het werk in gebed te steunen. We ontvangen vaak ook giften die voor 100% worden besteed aan nieuwe Bijbels. Alle Bijbels en bijbelgedeelten worden gratis ter beschikking gesteld. De kosten worden gedragen door persoonlijke bijdragen van de leden en door giften van kerkelijke gemeenten en anderen.

In Nederland is het plaatsen van Nieuwe Testamenten met Psalmen in hotels, motels, vakantieverblijven en ziekenhuizen het meest bekend geworden. Het persoonlijk uitreiken van pockets met het Nieuwe Testament en de Psalmen aan de jeugd in het klaslokaal op scholen van het voortgezet onderwijs en universiteiten heeft daarnaast een grote vlucht genomen. Regionale afdelingen van de Gideons zorgen voor de verspreiding.

Samengevat is het doel van de Gideons de Here Jezus Christus bekend te maken door:
het samenbrengen van christen-zakenmensen in verenigingsverband
het persoonlijk getuigenis van de Gideon
het plaatsen van Nieuwe Testamenten met Psalmen in hotels, motels en vakantieverblijven
het uitreiken van bijbelgedeelten in scholen van het voortgezet- en beroepsonderwijs, in universiteiten, ziekenhuizen, kazernes en gevangenissen
het geven van een Bijbel of Nieuwe Testamenten (met Psalmen) tijdens een persoonlijk of zakelijk gesprek

Giften en collecten van kerken en gemeenten komen voor 100% ten goede aan het bijbelfonds voor de aankoop van Nieuwe Testamenten met Psalmen. De organisatiekosten worden door de leden gedragen.

Uw bijdrage (fiscaal aftrekbaar) is welkom op Postbankrekening 9009233 t.n.v. The Gideons International afdeling Apeldoorn

Datum: 24 juni 2012
Foto: Gideons
Website: http://www.gideons.nl/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: