MENU
De Vluchtkerk geeft onderdak aan asielzoekers

De Vluchtkerk geeft onderdak aan asielzoekers

03 dec

De vluchtelingen die de afgelopen maanden hun tenten hadden opgeslagen in Osdorp zetten hun actie voort in een bezette kerk in Amsterdam-West. Een brede groep van betrokken burgers en organisaties trekt zich hun lot aan en ondersteunt hun met een nieuwe verblijfsplek.

Bij het initiatief zijn ook de Protestantse Kerk Amsterdam en enkele andere kerken en organisaties betrokken. Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie, juicht deze betrokkenheid van harte toe en ondersteunt de poging om zichtbaar te blijven. ‘Wij zijn van mening dat onuitzetbare asielzoekers niet op straat mogen belanden. Zolang daar geen betere oplossing voor is, steunen wij de vluchtelingen in hun protest.’

Nadat hun tentenkamp vrijdag op last van de burgemeester was ontruimd, besloten deze circa 80 mensen om als groep samen te blijven. Zij willen niet opnieuw in de onzichtbaarheid verdwijnen. Zolang er nog geen bevredigende politieke oplossing is voor het probleem van onuitzetbare asielzoekers, zullen zij actie blijven voeren.

Daarom trokken zij vandaag op uitnodiging van de betrokken steungroep De Vluchtkerk in de Jozefkerk aan de Erik Roodenstraat in Bos en Lommer, die sinds mei leegstaat. In dit huis van God vinden de vluchtelingen warmte en kunnen zij bij elkaar blijven. Met de kerk als uitvalsbasis zullen ze de komende weken hun zaak op de agenda houden.

De eigenaar van de kerk heeft inmiddels laten weten geen aangifte te doen tegen de bezetting.

Vrijdagavond 30 november stonden overal in de stad groepjes vluchtelingen op straat.  Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking organiseerden in het voorbije weekend spontane opvang voor de asielzoekers. Intussen werd door een team  gezocht naar een nieuwe uitvalsbasis voor het protest. Inmiddels is deze gevonden. Het Studenten Kraak Spreekuur, deel van de Amsterdamse kraakbeweging, heeft zondagmiddag 2 december de Sint Josephkerk in Amsterdam-West humanitair bezet.

Deze kerk, gewijd aan de heilige Sint Joseph – beschermheilige van de huisgezinnen – staat leeg. Eerder werd het gebruikt door een klimvereniging, waardoor er douches en sanitair aanwezig zijn. De vluchtelingen kozen voor deze optie omdat ze alleen door zo lang bij elkaar te blijven er voor kunnen zorgen voor maximale aandacht voor hun zaak. Namelijk: menswaardige opvang en een oplossing voor het probleem van onuitzetbare asielzoekers.

´s Avonds kwam de eigenaar van de kerk – een Amsterdamse projectontwikkelaar – langs. Hij besloot geen aangifte te doen en mee te werken aan het opstellen van een gebruikersovereenkomst voor de komende wintermaanden.

Een coalitie van kerken, burgers en organisaties besloot diezelfde avond – in vergadering – voorlopig om de vluchtelingen heen te gaan staan. Het doel: hen helpen zelf een veilige uitvalsbasis te organiseren om dit thema op de agenda van beleidsmakers te houden.

Langs deze weg verspreiden we persberichten, updates en filmpjes. Ook delen we praktische manieren om te helpen. Er is een brede groep Amsterdammers die de vluchtelingen ondersteunen in hun strijd om zichtbaar te blijven. Maar. die groep kan altijd breder. De vluchtkerk is open voor iedereen van goede wil die ons doel deelt: opvang, zodat het protest van de vluchtelingen voortduurt. U kunt zich melden bij de ingang (Erik de Roodestraat 14-16), of via devluchtkerk@gmail.com.

Datum: 3 december 2012
Foto: Weblog Vluchtkerk
Website: http://devluchtkerk.wordpress.com

Dit artikel delen:

Meer nieuws: