MENU
Henk Medema verlaat Uitgeverij Jongbloed

Henk Medema verlaat Uitgeverij Jongbloed

03 jan

Wat blijft: Uitgeverij Medema, sinds september 2009 imprint bij Jongbloed Uitgeversgroep in Heerenveen, zal met alle uitgaven onder deze vlag blijven varen. Wat verandert: Henk Medema, uitgever bij dit imprint, verlaat per 1 april 2013 de actieve dienst bij Jongbloed.

'Tot deze afspraak zijn wij in goede verstandhouding gekomen' schrijft Henk Medema op zijn weblog. Medema: 'De meesten van jullie hebben gehoord en gezien dat het in het boekenvak momenteel spannend is. Ook binnen Uitgeverij Medema is dat te merken, en bij Jongbloed als geheel – trouwens bij alle boeken-uitgeverijen en bij vrijwel alle media-bedrijven. Met ‘ons’ imprint speciaal gaat het qua omzet helemaal niet goed, en de daaruit voortvloeiende vragen hebben ons in Heerenveen ernstig bezig gehouden.'

Medema: 'Een stevige herstructurering binnen de uitgeverij-onderdelen van Jongbloed is naar de mening van directie en MT dringend gewenst, en die mening deel ik ten volle. Dat betekent dat de uitgevers allemaal een tandje harder moeten werken, met heel veel aandacht voor de nieuwe structuur waarover we het in principe eens zijn geworden.'

'Het is je vast niet ontgaan dat ik sinds geruime tijd een beetje ouder aan het worden ben. Daar hoef ik gelukkig niet over te klagen, maar tweeënzestig-en-een-half is toch wel mijn aantal jaren.
Het zal je ook opgevallen dat ik het de laatste tijd zeer druk heb, en ik hoop dat ik je niet teveel de aandacht ontzegd heb die je verdiende. Maar terwijl ik de achtentwintig uur per week (en in de praktijk meer) werk bij Jongbloed Uitgeversgroep met vreugde en genoegen deed, was er nog meer: werk in de gemeente als (tijdelijk) ondersteunend oudste, preken in allerlei gemeenten in Nederland, met de daarbij behorende voorbereiding, pastoraal werk, breed netwerken, en veel meer. Waar ik voor nóg meer (en vaak boeiend) werk werd benaderd, moest ik veelal ‘nee’ zeggen.'

'In deze situatie is het mij duidelijk geworden dat ik deze extra bijschakeling niet meer moet proberen mee te maken. Niet alleen dat de teruglopende omzetten extra commerciële inzet vergen, maar ook dat de daarbij noodzakelijke veranderende bijstelling van het imprint nog eens meer aandacht zal gaan vragen – en dat terwijl ik me juist in de komende tijd wilde gaan instellen op ander werk in de breedte van Gods koninkrijk. Dat is het voornaamste punt: ik ken niet het aantal jaren dat de Heer mij verder zal geven, maar ik zie wel dat er veel meer deuren open kunnen gaan als ik niet langer door uitgeverswerkzaamheden ben ingeperkt.'

'In goed overleg hebben de leiding van Jongbloed en ikzelf in deze situatie wegen gezocht, samen met de Stichting De Wijnpers, de rechtspersoon die de voortzetting is van de vroegere Stichting Evangelische Uitgeverij H. Medema. Statutair en contractueel is vastgelegd dat De Wijnpers de inhoud van het imprint blijft bewaken, en dat zal zij ook blijven doen na mijn vertrek. Er zal gezocht worden naar een nieuwe invulling wat menskracht betreft, die het vertrouwen van De Wijnpers heeft en waarmee het imprint Medema verder gevoerd kan worden.'

Datum: 3 januari 2013
Auteur: Henk Medema
Foto: © Henk-jan Oudenampsen
Copyright: Christelijknieuws.nl
Website: http://henkmedema.wordpress.com/2013/01/03/verandering/

Dit artikel delen:

Meer nieuws: