MENU
Symposium Baptisten: Gunnende kerk

Symposium Baptisten: Gunnende kerk

07 feb

Op vrijdag 5 april 2013 organiseert het Baptisten Seminarium een internationaal symposium aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam met als titel: Gunnende kerk: Het drama van tastbare kerkelijke transformatie. De dag zal in het teken staan van identiteiten en ethische veranderingsprocessen in lokale kerken. Verschillende internationale sprekers zullen lezingen verzorgen.

Het symposium wordt gehouden ter gelegenheid van de inauguratie van prof. dr. Henk Bakker op de bijzondere leerstoel “Geschiedenis, theologie en identiteit van het baptisme” aan de VU. Het Baptisten Seminarium is sinds 2009 verbonden aan de theologische faculteit van de VU. Henk Bakker (foto) wordt verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma “Mapping Baptist Identity”. Dit symposium gaat vooraf aan zijn inauguratie, die in het teken staat van identiteit en verandering.

Prof. dr. Henk Bakker is ervan overtuigd dat kerkelijke verandering verankerd is in identiteit en ethische overtuigingen: “Identiteit is het narratieve construct van dat wat hetzelfde blijft in veranderende omstandigheden. Kerkelijk heeft dat te maken met de manier waarop we naar onszelf kijken: Wie denken we dat wij zijn als lokale kerk? En welke verhalen vertellen wij? De antwoorden daarop vormen onze overtuigingen en die bepalen wie we als kerk zijn”.

Volgens Bakker is dat ook een ethische identiteit: “Onze overtuigingen vertegenwoordigen onze waarden, intenties en zorgen. Dat ethische web noem ik morele ruimte. Mensen merken die ruimte op; het is voelbaar. Zo’n ruimte kan open, gesloten, zorgend of eenzaam zijn.” Veranderingen in een lokale kerk hebben dan ook alles te maken met de overtuigingen die onze identiteit en morele ruimte vormen.

De weg naar een gunnende kerk loopt dus via de identiteit en de ethiek. Sprekers van diverse buitenlandse Baptistenseminaria gaan dan ook op zoek naar de identiteitsdragers die een lokale gemeenschap tot een gunnende kerk kunnen maken. Bakker besluit: “Daar zit ook de spanning: op welke identiteitskenmerken moeten we ons focussen en hoe drastisch kunnen veranderingsprocessen dan worden?”

VU Amsterdam, Auditorium, van 10.30-15.15 uur (vanaf 10.00 uur ontvangst en koffie)
Inauguratie: 15.45-17.00 uur in de aula met aansluitend receptie.
De voertaal van het symposium is Engels, de inauguratie is in het Nederlands.

Datum: 7 februari 2013
Auteur: Teun van der Leer
Foto: Dick Vos, Dick Vos Fotografie
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.baptisten.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: