MENU
Algemene Vergadering Baptisten in Emmen

Algemene Vergadering Baptisten in Emmen

01 jun

Op zaterdag 1 juni komen ruim 150 baptisten in Emmen bij elkaar tijdens de Algemene Vergadering van de Unie van Baptisten Gemeenten. De afgevaardigden uit heel Nederland zijn te gast bij de Baptisten gemeente De Wegwijzer aan de Meerstraat in Emmen. (Op de foto de plaats bij de Jordaan waar hoogstwaarschijnlijk Johannes de Doper de Heer heeft gedoopt.)

Op de agenda van deze Algemene Vergadering staan onder meer de mogelijke samensmelting van de Unie en ABC-gemeenten, de ontwikkelingen rond het Baptist House en de doorontwikkeling van de Unie-organisatie. Verder zullen er jaarverslagen, beleidsevaluaties en financiŽle stukken aan de orde komen op de Algemene Vergadering.

In het afgelopen jaar hebben vier werkgroepen zich gebogen over een aantal kernvragen bij het mogelijk samengaan van de Unie van Baptistengemeenten met de ABC-gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten). Die kernvragen zijn identiteit, gemeentemodel, onderlinge verhoudingen en internationale relaties. Over die onderzoeken is nu een concept conclusiedocument opgesteld, waarover de Algemene Vergadering wordt geinformeerd. Op 19 juni volgt daarover nog een gezamenlijke bespreking van Unie en ABC-gemeenten.

Vorig jaar nam de Algemene Vergadering het besluit om in Amsterdam een ŽBaptist HouseŪ te vestigen. De Europese Baptisten Federatie wil zich daar vestigen, samen met de Internationale voorgangersopleiding IBTS (International Baptist Theological Seminary). De bedoeling is daar ook het eigen seminarium een plek te geven, samen met het landelijk kantoor van de Unie. De Herdenkingskerk in Amsterdam-West moet daarvoor worden verbouwd; de afgevaardigden krijgen een impressie te zien van de inmiddels uitgewerkte plannen en schetsen.

De afgelopen jaren is de werkwijze en het bestuursmodel van de landelijke Unie-organisatie doorontwikkeld en gemoderniseerd. Belangrijke kenmerken daarvan zijn een integrale werkaanpak tussen taakvelden en het besturen op hoofdlijnen. Inmiddels wordt er op die manier gewerkt, zodat praktijkervaringen kunnen worden gedeeld. Er lopen nog gesprekken met andere commissies en werkgroepen binnen de Unie om te overleggen, hoe zij hun taken en aanpak afstemmen op de doorontwikkelde organisatie.

Datum: 1 juni 2013
Auteur: Jeanette van Es
Foto: © Henk-Jan Oudenampsen
Copyright: christelijknieuws
Website: http://www.baptisten.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: