MENU
Fiets voor een Huis realiseert 349 huizen in Bangladesh

Fiets voor een Huis realiseert 349 huizen in Bangladesh

09 sep

Zaterdag 7 september is op het wielerdak van Europa € 349.000,- opgehaald voor huizen in Bangladesh. Op de top van de Galibier werd door de 194 fietsers en lopers van Fiets voor een Huis letterlijk een steentje bijgedragen aan betere leefomstandigheden in een van de armste landen ter wereld.

Het door de deelnemers gebouwde huis van Duplo© symboliseert de 349 huizen die door middel van deze sportieve bijdrage kunnen worden gerealiseerd. In het jaar dat in de wielersport het dopinggebruik veelvuldig over de tong rolde, werd door de Wereldfoundation een nieuwe vorm van doping uitgevonden voor ontwikkelingswerk en voor fondsenwerving: Fiets/Loop voor een Huis. Het bij elkaar fietsen (en lopen) van € 1.000,- betekent onderdak voor een heel gezin in Bangladesh. “Een betere motivatie bestaat niet”, aldus deelnemer en NOS sportverslaggever Herbert Dijkstra. “En het staat niet eens op de dopinglijst!”.

Oprichter van de Wereldfoundation Gerald Holtvlüwer laat weten enorm dankbaar te zijn: “In de aanloop naar dit evenement kregen we van verscheidene deelnemers te horen dat ze als een berg opzagen tegen de klim. Vandaag hebben de deelnemers echter bewezen dat wij met zijn allen bergen kunnen verzetten. Ik ben er trots op, dat wij met elkaar een nieuw geluid in Nederland kunnen laten horen en kunnen laten zien dat ontwikkelingswerk wel degelijk effect heeft!”

Een huis in Bangladesh is veel meer dan goed onderdak. Het geeft ook veiligheid, privacy, hygiëne, gezondheid en stabiliteit. Geen ellende, geen uitzichtloosheid, maar hoop en perspectief. Voor de mensen die in aanmerking komen voor een microhypotheek, maar vooral ook voor hun kinderen. Holtvlüwer: “Door de bijna 2.000 huizen die inmiddels door de Wereldfoundation zijn gerealiseerd, weet ik wat voor impact een (t)huis heeft in een land waar meer dan 90% van de mensen onder de armoedegrens leeft. Omdat de Bengalen ook zelf een bijdrage aan het huis moeten leveren, heeft het project bovendien bewezen duurzaam te zijn.

Al vaak heb ik me verwonderd over het enorme doorzettingsvermogen van de Bengalen, zowel fysiek als mentaal. En vandaag heb ik me verwonderd over de doorzettingskracht van de deelnemers.” “In de komende maanden wordt die kracht omgezet in bouwstenen en na de realisatie van een huis, krijgt elke deelnemer van het huis dat hij/zij gerealiseerd heeft de Google Earth coördinaten en een foto toegestuurd. Op deze manier wordt elke bij elkaar gefietste of gelopen euro 1:1 concreet omgezet in een levend bewijs.”

De sponsorevenementen Fiets/Loop voor een Huis is een initiatief van de Wereldfoundation met als doel om huizen te kunnen bouwen voor kansarme gezinnen in Bangladesh. Wereldfoundation richt zich op duurzame huisvesting in ontwikkelingslanden, via het partnernetwerk van Woord en Daad in Bangladesh wordt de uitvoering van de microhypotheken en huizenbouw uitgevoerd. Wereldfoundation is verantwoordelijk voor de begeleiding en logistiek rond de sponsorloop in de Franse Alpen. Kosten die gemoeid zijn met de organisatie van de sponsortocht worden door de deelnemers zelf gedragen. Aan de eerste editie van Fiets/Loop voor een Huis deden 168 fietsers, 23 wandelaars en 3 hardlopers mee.

Datum: 9 september 2013
Auteur: Wilma van der Meij
Foto: Woord en Daad
Copyright: christelijknieuws.nl
Website: http://www.fietsvooreenhuis.nl

Dit artikel delen:

Meer nieuws: